Ansvarlige investeringer

Vi arbejder aktivt med at være en ansvarlig investor.

Sådan arbejder vi med ansvarlig investering

I Industriens Pension tror vi på værdien af at være en aktiv og ansvarlig investor. Vores fokus for arbejdet med ansvarlige investeringer er at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling samt at beskytte og øge medlemmernes langsigtede investeringsafkast.

Vores arbejde med ansvarlige investeringer tager afsæt i de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, FN’s Global Compact-principper samt alle vedtagne internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Vores politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer sikrer, at vi tager hensyn til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt indsatsen mod korruption, når vi investerer. Samtidig ønsker vi ikke, at vores investeringer bidrager til aktiviteter, der er forbundet med konventionsstridige våben.

Industriens Pension samarbejder med det engelske konsulenthus Hermes EOS (Equity Ownership Services) om overvågning af og dialog med de selskaber, vi investerer i. Hermes EOS er specialist i screening og dialog og repræsenterer en global investorkoalition bestående af knap 50 institutionelle investorer. Derudover formidler Hermes EOS Industriens Pensions stemmeafgivning på generalforsamlingerne i de af vores porteføljeselskaber, hvor vi har stemmeret. Samarbejdet med Hermes EOS hjælper os med at løfte den meget ressourcetunge og vigtige opgave som aktiv investor ved at give adgang til højt kvalificeret lande- og sektorekspertise samtidig med, at vi får mulighed for at samarbejde med ligesindede investorer.

Industriens Pension deltager i en række relevante netværk og organisationer med fokus på ansvarlige investeringer, da vi tror på værdien af samarbejde og vidensdeling med andre investorer. Vi er medlem af det danske netværksforum, DanSIF, for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer. Desuden er Industriens Pension medlem af netværksorganisationen The Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC, som samarbejder om at tilskynde politiske beslutningstagere til at skabe gode investeringsmæssige rammevilkår på klimaområdet.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores investeringer.

Skriv til os på ESG@industrienspension.dk