Ansvarlige investeringer

Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer 

I Industriens Pension tror vi på, at vi ved at investere ansvarligt og agere som en aktiv investor kan beskytte og forøge afkastet til vores medlemmer og samtidig bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. Vores arbejde med ansvarlige investeringer tager afsæt i vores Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab, som du kan læse her:

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab  

Aktivt ejerskab

Samarbejdspartnere

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Industriens Pensions investeringer bidrager til at fremme miljømæssige og sociale karakteristika og vi tager højde for negative bæredygtighedsvirkninger og bæredygtighedsrisici.

Som følge af EU’s disclosureforordning skal Industriens Pension stille oplysninger om bæredygtighedsrisici og negative bæredygtighedsvirkninger til rådighed med det formål at forbedre gennemsigtigheden omkring bæredygtighedsrelaterede forhold ved investeringerne.
 

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo