Afkast

Sådan er den aktuelle udvikling. Og sådan er de historiske tal.

Aktuel markedssituation

2018 har indtil videre været præget af mere urolige markedsforhold og en betydelig fladere kursudvikling end i 2017, hvor aktiemarkedet var præget af solide stigninger.

Efter en stærk start på året, hvor aktierne steg på baggrund af skattelettelser i USA og generel stærk global vækst, vendte markedet i februar, hvor en periode med urolige markeder og større udsving begyndte. Siden har aktiemarkedet i USA og Danmark bevæget sig op, mens Europa har bevæget sig sidelæns, og emerging markets er faldet.

Baggrunden for, at markedet er blevet mere defensivt, skal findes dels i aftagende vækstindikatorer, specielt i Europa, dels i Trumps handelstariffer og risikoen for en generel handelskrig. En handelskrig vil gå særligt ud over emerging markets, og den vil kunne dæmpe den globale vækst og presse inflationen op. I Europa er der ydermere bekymring om Italiens og Tyrkiets stabilitet og den politiske krise i Tyskland pga. immigration.

Dele af markedet for kreditobligationer har haft et negativt afkast, særligt når det gælder emerging markets-obligationer, som er ramt af uro i bl.a. Tyrkiet og Argentina. Samtidig er kreditspændene inden for investment grade virksomhedsobligationer steget fra historisk lave niveauer pga. af frygten for en konjunkturafdæmpning. Der har dog ikke været en stigning i virksomhedernes misligholdelser af kredit, hvilket normalt er betingelsen for større udvidelser af kreditspænd. Samtidig har high yield obligationer givet Industriens Pension et mindre positivt afkast i år trods de vanskelige markedsforhold. 

De sikre danske og europæiske stats- og realkreditobligationer har haft et lille positivt afkast i år, primært fordi ECB fortsat signalerer en negativ indlånsrente frem til efteråret 2019. Samtidig støtter de mere urolige markedsforhold, der har præget 2018, sikre aktiver.

Når det gælder unoterede investeringer, har 2018 generelt givet pæne positive afkast. Uroen på de noterede investeringer har ikke forplantet sig til infrastruktur, private equity, ejendomme og lån, som normalt ikke bliver påvirket, medmindre man ser store kursfald på noterede investeringer eller kraftigt faldende vækstforventninger.  

 

 

Afkast i markedsrente fordelt på alder

 
 
 
 
 
 

 Afkast i markedsrente,
år til dato 31.10.18
Medlemmer på 45 år -0,4 %
Medlemmer på 50 år -0,2 %
Medlemmer på 60 år 0,2 %
Medlemmer på 70 år 0,6 %
Markedsrente i alt -0,1 % 
Gennemsnitsrente i alt 1,2 % 

Afkastet af de forskellige aktivtyper:

 Ultimo oktober 2018
Portefølje Benchmark
Nominelle guldrandede obligationer 0,4 % 0,1 %
Øvrig kredit
2,9 %
2,9 %
Emerging markets obligationer
-7,4 % -5,7 %
High yield obligationer 0,4 % -1,5 %
Investment grade obligationer -2,3 % -3,7 %
Danske noterede aktier -5,6 % -4,0 %
Udenlandske noterede aktier -3,4 % -2,5 %
Unoterede aktier 10,6 % -
Ejendomme 2,4 % -
Infrastruktur 5,6 % -
Samlet portefølje (inkl. strategisk afdækning) 0,0 % 0,4 %