Afkast

Afkastet i markedsrente

Pensionsordningen i Industriens Pension er et livscyklusprodukt. Vi tilpasser løbende investeringsrisikoen i forhold til det enkelte medlems alder. Det betyder, at afkastet for den enkelte afhænger af vedkommendes alder.

Afkast i år

I 2018 er det samlede afkast pr. 30. november 0,4 % for markedsrente og 2,1 % for gennemsnitsrente.

Årets afkast fordelt på aldre


 Afkast i markedsrente,
år til dato 30.11.18
Medlemmer på 45 år 0,2 %
Medlemmer på 50 år 0,3 %
Medlemmer på 60 år 0,6 %
Medlemmer på 70 år 1,0 %
Markedsrente i alt 0,4 % 
Gennemsnitsrente i alt 2,1 % 

afkast de seneste fem år

Investeringsomkostninger