Afkast

Sådan er den aktuelle udvikling. Og sådan er de historiske tal.

Aktuel markedssituation

Første halvår 2018 har været præget af mere urolige markedsforhold og en betydelig fladere kursudvikling end i 2017, hvor aktiemarkedet var præget af solide stigninger.  På aktiemarkedet har danske og amerikanske aktier i første halvår givet et mindre positivt afkast, mens europæiske aktier og emerging markets-aktier omvendt er faldet en smule set under ét. Efter en stærk start på året, hvor aktierne steg på baggrund af skattelettelser i USA og generel stærk global vækst, vendte markedet rundt i februar og har siden – set i store træk - bevæget sig sidelæns. 

Baggrunden for, at markedet er blevet mere defensivt skal findes dels i aftagende vækstindikatorer, specielt i Europa, dels i Trumps handelstariffer og risikoen for en generel handelskrig, som kan dæmpe den globale vækst og skubbe inflationen op. I Europa er der ydermere bekymring om Italiens stabilitet og den politiske krise i Tyskland pga. immigration.

Markedet for kreditobligationer har haft et lille negativt afkast, idet kreditspændene er steget fra historisk lave niveauer pga. af frygten for en konjunkturafdæmpning. Der har dog ikke været en stigning i virksomhedernes misligholdelser af kredit, hvilket normalt er betingelsen for større udvidelser af kreditspænd. 

De sikre danske og europæiske stats- og realkreditobligationer har haft et lille positivt afkast i første halvår, primært fordi ECB fortsat signalerer en negativ indlånsrente frem til efteråret 2019. Samtidig støtter de mere urolige markedsforhold sikre aktiver.

Når det gælder unoterede investeringer, har første halvår generelt givet pæne positive afkast. Uroen på de noterede investeringer har ikke forplantet sig til infrastruktur, private equity, ejendomme og lån, som normalt ikke bliver påvirket, medmindre man ser store kursfald på noterede investeringer eller kraftigt faldende vækstforventninger. 

Afkastet af de forskellige aktivtyper:

 Ultimo maj 2018
Portefølje Benchmark
Nominelle guldrandede obligationer 0,4 % 0,1 %
Øvrig kredit lav
3,3 % 2,6 %
Øvrig kredit høj
2,5 %
2,5 %
Emerging markets obligationer
-1,6 % -1,1 %
High yield obligationer 2,9 % 1,5 %
Investment grade obligationer -1,4 % -2,4 %
Danske noterede aktier 2,2 % 3,5 %
Udenlandske noterede aktier 2,8 % 2,9 %