Afkast

Afkastet i markedsrente

Pensionsordningen i Industriens Pension er et livscyklusprodukt. Vi tilpasser løbende investeringsrisikoen i forhold til det enkelte medlems alder. Det betyder, at afkastet for den enkelte afhænger af vedkommendes alder.

Afkast i 2019

I 2019 er det samlede afkast pr. 28. februar 3,9 % for markedsrente og 3,0 % for gennemsnitsrente.

Årets afkast fordelt på aldre

 Afkast i markedsrente,
år til dato 28.02.19
Medlemmer på 45 år 5,1 %
Medlemmer på 50 år 4,6 %
Medlemmer på 60 år 3,7 %
Medlemmer på 70 år 2,8 %
Markedsrente i alt 3,9 % 
Gennemsnitsrente i alt 3,0 % 
Det afkast, vi oplyser her, er afkastet uden ind- og udbetalinger i den periode, som afkastet er oplyst for. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i, at der hverken bliver indbetalt eller udbetalt noget fra ordningen i den periode, som afkastet er angivet for.

Hvis din arbejdsgiver fx har indbetalt til din pension midt på måneden, så vil den nye indbetaling få et afkast fra midten af måneden og frem, mens resten af opsparingen naturligvis giver et afkast hele den givne måned. Hvis du har en pensionsordning i Industriens Pension, vil du derfor næsten altid opleve, at det afkast, du har fået, enten er lidt højere eller lidt lavere end afkastet her.

Se dit eget afkast på Min side

afkast de seneste fem år
 

Investeringsomkostninger