Afkast

Afkastet i markedsrente

Pensionsordningen i Industriens Pension er et livscyklusprodukt. Vi tilpasser løbende investeringsrisikoen i forhold til det enkelte medlems alder. Det betyder, at afkastet for den enkelte afhænger af vedkommendes alder.

Afkast


 Afkast i markedsrente,
år til dato ultimo juni
Medlemmer på 45 år 6 %
Medlemmer på 50 år 6 %
Medlemmer på 60 år 4,8 %
Medlemmer på 70 år 3,6 %

afkast de seneste fem år
 

Investeringsomkostninger

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo