Organisation og ejerforhold

Industriens Pension har cirka 200 medarbejdere, som tilsammen dækker alle de kompetencer, der skal til for at drive og udvikle et moderne og velfungerende pensionsselskab.

Hovedparten af opgaverne varetages af selskabets medarbejdere. Enkelte funktioner er outsourcet, fx inden for investering, økonomi og IT.

Bestyrelse

Lønmodtager- og arbejdsgiverrepræsentanterne har lige mange pladser og stemmer i bestyrelsen, men formandens stemmer er udslagsgivende ved stemmelighed.

Læs mere om vores bestyrelse

Ledelse

Industriens Pensions daglige ledelse varetages af

Udvalgte ansvarsområder

 • Rikke Francis, ansvarshavende aktuar
 • Christian Ransfort Andersen, Data Protection Officer (DPO)
 • Mikkel Holmgren, klageansvarlig
 • Morten Westergaard Sommerfeldt, kommunikationschef

Arbejdsmiljøorganisation

”Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed” fra 15. oktober 2010 er grundlaget for arbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen.

Industriens Pensionsforsikring A/S

 • Mads Andersen

  Mads Andersen

  Gruppeformand for Industrigruppen 3F

 • Kim Graugaard

  Kim Graugaard

  Viceadm. direktør i DI

 • Lars Andersen

  Lars Andersen

  Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

 • Chresten Dengsøe

  Chresten Dengsøe

  Adm. direktør i Lægernes Pension og Lægernes Bank

 • Claus Jensen

  Claus Jensen

  Forbundsformand for Dansk Metal

 • Jim Jensen

  Jim Jensen

  Forbundsnæstformand for Fødevareforbundet NNF

 • Thomas Egebo

  Thomas Egebo

  Adm. direktør, CEO i Energinet

 • Nina Movin

  Nina Movin

  Adm. direktør i Otto Mønsteds Fond og Otto Mønsted A/S

 • Tina Moltke-Leth

  Tina Moltke-Leth

  Chief Financial Officer i Semler Gruppen A/S

 • Lars Ingemann Nielsen

  Lars Ingemann Nielsen

  Vicedirektør i Nordea-fonden

 • Steen Nielsen

  Steen Nielsen

  Vicedirektør i DI - ansvar for Løn og Arbejdsmarkedspolitik

 • Rasmus Sejerup Rasmussen

  Rasmus Sejerup Rasmussen

  Tillidsrepræsentant i Babcock & Wilcox Vølund A/S

 • Marianne Woldbye Tholin

  Marianne Woldbye Tholin

  Country Manager i Devoteam Denmark

IndustriPension Holding A/S

 • Mads Andersen

  Mads Andersen

  Gruppeformand for Industrigruppen 3F

 • Kim Graugaard

  Kim Graugaard

  Viceadm. direktør i DI

 • Claus Jensen

  Claus Jensen

  Forbundsformand for Dansk Metal

 • Steen Nielsen

  Steen Nielsen

  Vicedirektør i DI - ansvar for Løn og Arbejdsmarkedspolitik

 • Nina Movin

  Nina Movin

  Adm. direktør i Otto Mønsteds Fond og Otto Mønsted A/S

 • Tina Moltke-Leth

  Tina Moltke-Leth

  Chief Financial Officer i Semler Gruppen A/S

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo