Organisation og ejerforhold

Industriens Pension har cirka 200 medarbejdere, som tilsammen dækker alle de kompetencer, der skal til for at drive og udvikle et moderne og velfungerende pensionsselskab.

Hovedparten af opgaverne varetages af selskabets medarbejdere. Enkelte funktioner er outsourcet, fx inden for investering, økonomi og IT.

Bestyrelse

Lønmodtager- og arbejdsgiverrepræsentanterne har lige mange pladser og stemmer i bestyrelsen, men formandens stemmer er udslagsgivende ved stemmelighed.

Læs mere om vores bestyrelse

Ledelse

Industriens Pensions daglige ledelse varetages af

Laila Mortensen, adm. direktør
Joan Alsing, forsikringsdirektør
Karsten Kjellerup Kjeldsen, investeringsdirektør

Øvrig organisation

Medlemmer og virksomheder

Kundeservice, Maria Schioldann Edelmark, underdirektør
Kommunikation, Jens Almegaard, kommunikationschef
Jura, Mikkel Holmgren, chefjurist
Industriens Pensionsservice, Helle Nielsen, afdelingschef

Aktuariat

Rikke Francis, ansv. aktuar

Investering

Noterede investeringer, Peter Køhler Lindegaard, underdirektør
Unoterede investeringer, Jan Østergaard, underdirektør
Risikostyring, Kasper Lykke Meisner, afdelingschef

Økonomi og regnskab

Per Andersen, underdirektør

IT

Aksel Bjørn Møller, underdirektør
Christian Ransfort Andersen, souschef og DPO
Drift, Lars Thomsen,it- driftschef
Forsikringsteknik og release, Grete Gellert, it-programchef
It-udvikling, Nicolas Schioldann, it-udviklingschef

Tværgående udvalg

Teknisk udvalg

Styring og koordinering af Industriens Pensions samlede projekt- og vedligeholdelsesportefølje.

Produktudvalg

Udvikling og tilpasning af arbejdsmarkedspensionen, således at den lever op til forretningsstrategien.

Kundestrategiudvalg

Udvikling og koordinering af aktiviteter, som skal styrke relationen til medlemmer og virksomheder med henblik på at øge deres tilfredshed med at være med i pensionsordningen.

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget består af repræsentanter for ledelse og medarbejdere. Udvalget drøfter forhold af relevans for Industriens Pensions medarbejdere.

Arbejdsmiljøorganisation

”Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed” fra 15. oktober 2010 er grundlaget for arbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen.

Industriens Pensionsforsikring A/S

 • Mads Andersen

  Mads Andersen

  Formand, Gruppeformand i Industrigruppen, 3F

 • Kim Graugaard

  Kim Graugaard

  Næstformand, Viceadm. direktør i DI

 • Chresten Dengsøe

  Chresten Dengsøe

  Adm. direktør, Lægernes Pension og Lægernes Bank

 • Claus Jensen

  Claus Jensen

 • Erik Bredholt

  Erik Bredholt

  Direktør

 • Heidi Jensen

  Heidi Jensen

  Tillidsrepræsentant, Struers A/S

 • Jim Jensen

  Jim Jensen

  Forbundsnæstformand NNF

 • Jukka Pertola

  Jukka Pertola

  Professionelt bestyrelsesmedlem

 • Lars Andersen

  Lars Andersen

  Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

 • Lars Ingemann Mikkelsen

  Lars Ingemann Mikkelsen

  Finansdirektør, Pædagogernes Pension

 • Lars Mikkelgaard-Jensen

  Lars Mikkelgaard-Jensen

  IBM Managing Director og bestyrelsesformand, IBM Danmark

 • Nina Movin

  Nina Movin

  Adm. direktør i Otto Mønsteds Fond og Otto Mønsted A/S

 • Rasmus Sejerup Rasmussen

  Rasmus Sejerup Rasmussen

  Tillidsrepræsentant, Babcock & Wilcox Vølund A/S

 • Steen Nielsen

  Steen Nielsen

  Underdirektør i DI - ansvar for Løn og Arbejdsmarkedspolitik

IndustriPension Holding A/S

 • Mads Andersen

  Mads Andersen

  Formand, Gruppeformand i Industrigruppen, 3F

 • Kim Graugaard

  Kim Graugaard

  Næstformand, Viceadm. direktør i DI

 • Claus Jensen

  Claus Jensen

 • Lars Andersen

  Lars Andersen

  Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

 • Lars Mikkelgaard-Jensen

  Lars Mikkelgaard-Jensen

  IBM Managing Director og bestyrelsesformand, IBM Danmark

 • Steen Nielsen

  Steen Nielsen

  Underdirektør i DI - ansvar for Løn og Arbejdsmarkedspolitik