Organisation og ejerforhold

Industriens Pension har cirka 200 medarbejdere, som tilsammen dækker alle de kompetencer, der skal til for at drive og udvikle et moderne og velfungerende pensionsselskab.

Hovedparten af opgaverne varetages af selskabets medarbejdere. Enkelte funktioner er outsourcet, fx inden for investering, økonomi og IT.

Bestyrelse

Lønmodtager- og arbejdsgiverrepræsentanterne har lige mange pladser og stemmer i bestyrelsen, men formandens stemmer er udslagsgivende ved stemmelighed.

Læs mere om vores bestyrelse

Ledelse

Industriens Pensions daglige ledelse varetages af

Udvalgte ansvarsområder

Rikke Francis, ansvarshavende aktuar
Christian Ransfort Andersen, Data Protection Officer (DPO)
Mikkel Holmgren, klageansvarlig
Morten Westergaard Sommerfeldt, kommunikationschef

Tværgående udvalg

Teknisk udvalg

Styring og koordinering af Industriens Pensions samlede projekt- og vedligeholdelsesportefølje.

Produktudvalg

Udvikling og tilpasning af arbejdsmarkedspensionen, således at den lever op til forretningsstrategien.

Kundestrategiudvalg

Udvikling og koordinering af aktiviteter, som skal styrke relationen til medlemmer og virksomheder med henblik på at øge deres tilfredshed med at være med i pensionsordningen.

Innovationsudvalg

Innovationsudvalget afprøver nye løsninger og teknologier, som kan give større medlemstilfredshed. 
Samtidig holder vi Industriens Pension opdateret i forhold til den hastige teknologiske udvikling.

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget består af repræsentanter for ledelse og medarbejdere. Udvalget drøfter forhold af relevans for Industriens Pensions medarbejdere.

Arbejdsmiljøorganisation

”Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed” fra 15. oktober 2010 er grundlaget for arbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen.

Industriens Pensionsforsikring A/S

 • Mads Andersen

  Mads Andersen

  Gruppeformand for Industrigruppen 3F

 • Kim Graugaard

  Kim Graugaard

  Viceadm. direktør i DI

 • Lars Andersen

  Lars Andersen

  Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

 • Erik Bredholt

  Erik Bredholt

  Direktør i Livlande Holding A/S og Edelslund A/S

 • Chresten Dengsøe

  Chresten Dengsøe

  Adm. direktør i Lægernes Pension og Lægernes Bank

 • Claus Jensen

  Claus Jensen

  Forbundsformand for Dansk Metal

 • Heidi Jensen

  Heidi Jensen

  Tillidsrepræsentant i Struers A/S

 • Jim Jensen

  Jim Jensen

  Forbundsnæstformand for Fødevareforbundet NNF

 • Lars Mikkelgaard-Jensen

  Lars Mikkelgaard-Jensen

  Bestyrelsesformand for Sydbank

 • Nina Movin

  Nina Movin

  Adm. direktør i Otto Mønsteds Fond og Otto Mønsted A/S

 • Tina Moltke-Leth

  Tina Moltke-Leth

  Chief Financial Officer i Semler Gruppen A/S

 • Lars Ingemann Nielsen

  Lars Ingemann Nielsen

  Vicedirektør i Nordea-fonden

 • Steen Nielsen

  Steen Nielsen

  Vicedirektør i DI - ansvar for Løn og Arbejdsmarkedspolitik

 • Rasmus Sejerup Rasmussen

  Rasmus Sejerup Rasmussen

  Tillidsrepræsentant i Babcock & Wilcox Vølund A/S

IndustriPension Holding A/S

 • Mads Andersen

  Mads Andersen

  Gruppeformand for Industrigruppen 3F

 • Kim Graugaard

  Kim Graugaard

  Viceadm. direktør i DI

 • Claus Jensen

  Claus Jensen

  Forbundsformand for Dansk Metal

 • Heidi Jensen

  Heidi Jensen

  Tillidsrepræsentant i Struers A/S

 • Lars Mikkelgaard-Jensen

  Lars Mikkelgaard-Jensen

  Bestyrelsesformand for Sydbank

 • Steen Nielsen

  Steen Nielsen

  Vicedirektør i DI - ansvar for Løn og Arbejdsmarkedspolitik

Bestyrelsesudvalg

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet. Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.