Log på som medlem Log på som virksomhed

Organisation og ejerforhold

Industriens Pension har cirka 200 medarbejdere, som tilsammen dækker alle de kompetencer, der skal til for at drive og udvikle et moderne og velfungerende pensionsselskab.

Hovedparten af opgaverne varetages af selskabets medarbejdere. Enkelte funktioner er outsourcet, fx inden for investering, økonomi og IT.

Bestyrelse

Lønmodtager- og arbejdsgiverrepræsentanterne har lige mange pladser og stemmer i bestyrelsen, men formandens stemmer er udslagsgivende ved stemmelighed.

Læs mere om vores bestyrelse

Ledelse

Laila Mortensen, adm. direktørJoan Alsing, forsikringsdirektørPeter Lindegaard, investeringsdirektør

Industriens Pensions daglige ledelse varetages af

Laila Mortensen, adm. direktør
Joan Alsing, forsikringsdirektør
Peter Lindegaard, investeringsdirektør

Udvalgte ansvarsområder

Rikke Francis, ansvarshavende aktuar
Christian Ransfort Andersen, Data Protection Officer (DPO)
Mikkel Holmgren, klageansvarlig
Morten Westergaard Sommerfeldt, kommunikationschef

Tværgående udvalg

Teknisk udvalg

Styring og koordinering af Industriens Pensions samlede projekt- og vedligeholdelsesportefølje.

Produktudvalg

Udvikling og tilpasning af arbejdsmarkedspensionen, således at den lever op til forretningsstrategien.

Kundestrategiudvalg

Udvikling og koordinering af aktiviteter, som skal styrke relationen til medlemmer og virksomheder med henblik på at øge deres tilfredshed med at være med i pensionsordningen.

Innovationsudvalg

Innovationsudvalget afprøver nye løsninger og teknologier, som kan give større medlemstilfredshed. 
Samtidig holder vi Industriens Pension opdateret i forhold til den hastige teknologiske udvikling.

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget består af repræsentanter for ledelse og medarbejdere. Udvalget drøfter forhold af relevans for Industriens Pensions medarbejdere.

Arbejdsmiljøorganisation

”Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed” fra 15. oktober 2010 er grundlaget for arbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen.

Industriens Pensionsforsikring A/S

 • Mads Andersen

  Mads Andersen

  Formand, Gruppeformand i Industrigruppen, 3F

 • Kim Graugaard

  Kim Graugaard

  Næstformand, Viceadm. direktør i DI

 • Lars Andersen

  Lars Andersen

  Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

 • Erik Bredholt

  Erik Bredholt

  Direktør

 • Chresten Dengsøe

  Chresten Dengsøe

  Adm. direktør, Lægernes Pension og Lægernes Bank

 • Claus Jensen

  Claus Jensen

  Forbundsformand for Dansk Metal

 • Heidi Jensen

  Heidi Jensen

  Tillidsrepræsentant, Struers A/S

 • Jim Jensen

  Jim Jensen

  Forbundsnæstformand NNF

 • Lars Mikkelgaard-Jensen

  Lars Mikkelgaard-Jensen

  Bestyrelsesformand

 • Nina Movin

  Nina Movin

  Adm. direktør i Otto Mønsteds Fond og Otto Mønsted A/S

 • Lars Ingemann Nielsen

  Lars Ingemann Nielsen

  Vicedirektør, Nordea-fonden

 • Steen Nielsen

  Steen Nielsen

  Vicedirektør i DI - ansvar for Løn og Arbejdsmarkedspolitik

 • Rasmus Sejerup Rasmussen

  Rasmus Sejerup Rasmussen

  Tillidsrepræsentant, Babcock & Wilcox Vølund A/S

IndustriPension Holding A/S

 • Mads Andersen

  Mads Andersen

  Formand, Gruppeformand i Industrigruppen, 3F

 • Kim Graugaard

  Kim Graugaard

  Næstformand, Viceadm. direktør i DI

 • Claus Jensen

  Claus Jensen

  Forbundsformand for Dansk Metal

 • Heidi Jensen

  Heidi Jensen

  Tillidsrepræsentant, Struers A/S

 • Lars Mikkelgaard-Jensen

  Lars Mikkelgaard-Jensen

  Bestyrelsesformand

 • Steen Nielsen

  Steen Nielsen

  Vicedirektør i DI - ansvar for Løn og Arbejdsmarkedspolitik

Bestyrelsesudvalg