Redegørelser fra Finanstilsynet

Industriens Pension er under tilsyn af Finanstilsynet og modtager inspektionsbesøg efter tilsynets bestemmelser. 

Finanstilsynet kan kontaktes på følgende adresse

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Hjemmeside: www.finanstilsynet.dk/
Telefon: 33 55 82 82
Mail: finanstilsynet@ftnet.dk

Eventuelle redegørelser eller bemærkninger fra tilsynets side som led i tilsynets virksomhed vil blive gengivet her:

April 2024 - Redegørelse om undersøgelse af Industriens Pensionsforsikring A/S' risikovurdering på hvidvaskområdet

Juli 2022 - Redegørelse om funktionsinspektion af private equity investeringer i Industriens Pension

Januar 2020 - Redegørelse om påbud til Industriens Pensionsforsikring A/S om opgørelse af hensættelser til solvens

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo