Redegørelser fra Finanstilsynet

Industriens Pension er under tilsyn af Finanstilsynet og modtager inspektionsbesøg efter tilsynets bestemmelser.