Mission, vision, værdier

Industriens Pension er etableret for at dække medlemmernes behov for pensions- og forsikringsprodukter gennem hele arbejdslivet og pensionisttilværelsen.

Pensionsordningen skal sikre medlemmerne en god opsparing til alderdommen og økonomisk tryghed ved alvorlig sygdom, tab af erhvervsevnen og dødsfald.

Målet er at opnå et højt langsigtet afkast, så medlemmernes opsparing vokser mest muligt. Pensionsordningen skal være enkel og overskuelig, og den skal indrettes, så medlemmerne automatisk får gavn af den. Medlemmerne tilbydes mulighed for nemt og enkelt at tilpasse pensionsordningen, så den bedst muligt dækker deres behov.