Sundhedsordning

Genvejen til gladere, sundere og mere effektive medarbejdere

  • Nedbring sygefraværet og øg medarbejdertrivslen
  • Styrk jeres evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere
  • Få hurtigt og effektivt adgang til landsdækkende sundhedsfaglig rådgivning og behandling

 

Viser sig på bundlinjen

En sundhedsordning kan vise sig at være en god investering. Erfaring peger på, at de effektive behandlings- og forebyggelsestilbud kan få medarbejderne hurtigere tilbage i arbejde og generelt nedbringe sygefraværet. 

Derudover kan ordningen også være med til at styrke jeres evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere, så I stadig kan fylde ordrebogen.

Hvis medarbejderen vælger at benytte en behandler uden for behandlingsnetværket hos Dansk Sundhedssikring, skal medarbejderen være opmærksom på, at medarbejderen selv skal betale (lægge ud) for behandlingen, og at der er et max på antal behandlinger. Dansk Sundhedssikring giver alene refusion for de overenskomstaftale ydelser for behandleren (ydernummer satsen), som medarbejderen får refunderet, når vedkommende uploader regningen til Dansk Sundhedssikring efterfølgende.

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo