Overenskomster og koder

Pensionsordningen hos os er en del af overenskomsten på industriens område og det fødevareindustrielle område.

Overenskomstkoder

Regler om pension