Afkast og omkostninger

Højt afkast og lave omkostninger giver dig mest muligt i pension

  • Vi har historisk sikret dig et afkast i top.
  • Du betaler nogle af landets laveste omkostninger til administration.
  • Du finder nemt dit afkast og dine omkostninger på Min side.

Du kan altid få overblik over dit afkast, og hvad du betaler til omkostninger.

Telefon

70 33 70 70
Selvbetjening

Vores afkast ligger helt i top

De seneste 10 år har vi sikret vores medlemmer et gennemsnitligt afkast på 6,4 procent om året. Det er med til at give dig den størst mulige pension. På branchens fælles sammenligningsportal, faktaompension.dk, kan du se, hvordan vi klarer os i forhold til andre selskaber:

Tjek os på faktaompension.dk

Hvad betyder investeringer og afkast for din opsparing?

Vi investerer din opsparing, for at du skal få mest muligt i pension, når du en dag trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Vi tilpasser investeringerne i takt med, at du bliver ældre, så risikoen for udsving er mindre, når du skal på pension. Alligevel vil afkastet af investeringerne svinge fra år til år, også når du har nået pensionsalderen, fordi det er en markedsrenteordning. Du får hele afkastet sat ind på din opsparing, når det går godt med investeringerne. Men du må til gengæld også tage tabet, når der kommer en periode med tab på investeringerne.

Hvad betaler du i omkostninger?

Her er de omkostninger, vi trækker fra de penge, der går ind på din pensionsopsparing:
  • Pris for administration. Det koster 26 kr. om måneden i 2024.
  • Pris for dine forsikringer ved kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og dødsfald.
  • Omkostninger ved køb og salg af værdipapirer er trukket fra det afkast, der bliver sat ind på din opsparing.
Brug vores omkostningsmåler, hvis du vil regne på, hvor meget du hvert år betaler til administration og investeringer.

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo