Telefonsamtaler

Optagelse af telefonsamtaler

Formål

Vi optager og opbevarer telefonsamtaler med vores medlemmer med det formål at dokumentere, hvad der er blevet sagt under samtalen, herunder eventuelle indgåede aftaler.
 
Optagelsen er ligeledes vores medlemmers måde at kunne genhøre, den rådgivning vi har givet om deres pensionsopsparing mv.

Behandlingsgrundlag

Optagelsen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, art. 6, stk. 1, litra c og art. 6, stk. 1, litra c, jf. art. 9, stk. 2, litra f.

Kategorier af personoplysninger

Vi optager og opbevarer de kategorier af personoplysninger, som bliver oplyst under samtalen, herunder f.eks. navn, adresse, mailadresse, cpr-nr., helbredsoplysninger samt oplysninger om pensionsforhold og forsikringsudbetalinger.

Opbevaringsperiode

Optagelserne gemmes, så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet. Optagelsen slettes i overensstemmelse med vores til enhver tid gældende slettepolitik. Hvis der fx er meddelt endeligt afslag på en ansøgning om udbetaling for visse kritiske sygdomme, slettes optagelsen 13 måneder efter afslaget, fordi der er en frist på 12 måneder til at klage til Ankenævnet for Forsikring over afslaget.

Indsigt-, berigtigelse- eller sletteanmodning

Man har ret til at anmode om at få indsigt, berigtiget eller slettet optagelsen.

Man har også ret til at modsætte sig behandlingen af optagelsen eller få behandlingen af optagelsen begrænset.

Anmodninger herom kan ske ved at rette skriftlig henvendelse til os. Vi anbefaler, at bruge funktionen ”Skriv til os” på ”min side” på www.industrienspension.dk . Ved at bruge denne løsning, sikres at korrespondancen er krypteret og derved sker på en sikker måde.

Som livsforsikringsselskab er vi underlagt lovgivning om forsikringsselskaber og finansielle virksomheder, og er derfor forpligtede til at gemme visse persondata i en nærmere definerede tidsperioder. Denne type information vil derfor ikke blive slettet.

Man kan læse mere om vores generelle behandling af personoplysninger på www.industrienspension.dk/persondata.
 

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo