Afkast

Langsigtet afkast er vigtigt for opsparingen

Opsparingen til pensionen bliver forrentet med markedsrente. Det betyder, at du med det samme får overført din del af det markedsafkast, vi opnår af investeringerne. Når afkastet er positivt, vokser pensionsopsparingen, og når det er negativt, taber du penge, og så bliver pensionsopsparingen mindre.

Når Industriens Pension investerer, har vi fokus på det langsigtede afkast, og det betaler sig: Siden starten i 1993 har vi i gennemsnit tjent 8,4 % i afkast hvert år. Det er mere end nogen anden pensionsordning. Du kan sammenligne os med andre selskaber på hjemmesiden faktaompension.dk:

Gå til FaktaOmPension

Afkastet afhænger af din alder

Vi tilpasser investeringsrisikoen efter din alder og investerer mere sikkert, jo tættere du kommer på pensionsalderen. Afkastet afhænger derfor af din alder.

Her kan du se, hvad fire forskellige aldersgrupper fik i afkast sidste år:
Afkast i 2023 fordelt på aldre

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo