Aktiver

Stor spredning af aktiver

Industriens Pension har en meget veldiversificeret portefølje fordelt på mange aktivklasser, sektorer og lande. Investeringerne er spredt på mange forskellige typer obligationer, aktier, infrastruktur, ejendomme, unoterede selskaber og kredit. 

Aktiver

Portefølje

Investering med forskellig strategi

For 2024 har bestyrelsen besluttet følgende principielle fordeling af aktiverne i de to investeringspuljer. Råderummet angiver, hvor meget de enkelte aktivtyper tillades at afvige fra den principielle fordeling med henblik på at udnytte bevægelser i markederne.  

Risikofordeling

Nedenfor kan du se Industriens Pensions portefølje opdelt på de risikotyper, der er defineret af brancheorganisationen Forsikring & Pension. Opdelingen sikrer, at du kan sammenligne risikoen i porteføljen på tværs af forskellige pensionsselskaber.

Du kan se den strategiske og den faktiske risikofordeling for de samlede investeringer.
Risikofordelingen er tilpasset det enkelte medlem, og du kan se fordelingen for et medlem på henholdsvis 35 år, 50 år, 60 år og 70 år. Endelig kan du se fordelingen for de medlemmer, der har en pensionsordning med gennemsnitsrente.

Risikomærkning

Vi investerer din opsparing i værdipapirer, fx obligationer, aktier, ejendomme m.m. Det gør vi for at få din opsparing til at vokse, så du kan få mest muligt udbetalt, når du skal på pension. Når man investerer i værdipapirer, kan værdien af opsparingen svinge op og ned fra år til år. Det kaldes investeringsrisiko.

Er du interesseret i at vide mere om risikoen i din pensionsordning, kan du klikke på linket herunder. Her er det også muligt at sammenligne risikoen i vores pensionsordning med risikoen i andre selskabers pensionsordning, ligesom det også er muligt at sammenligne den gennemsnitlige risiko med andre lignende pensionsprodukter. Vær opmærksom på, at dette kun gælder vores markedsrenteprodukt.

Sammenlign risikoen på din pensionsopsparing

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo