Aktiver

Fordeling på aktivtyper i kroner og procent.

Fordeling på aktivtyper, kroner

Ultimo maj 2018
mio. kr.
Nominelle guldrandede obligationer
36.291
Øvrig kredit lav
118
Øvrig kredit høj
1.465
Emerging markets obligationer
14.121
High yield obligationer
11.474
Investment grade obligationer
10.202
Danske noterede aktier
11.243
Aktier Nordamerika (ekskl. Mexico)
18.226
Aktier Europa (ekskl. Danmark)
6.488
Aktier Japan
2.499
Aktier Pacific (ekskl. Japan)
1.167
Aktier emerging markets
5.240
Unoterede aktier
17.174
Ejendomme
5.233
Ejendomme (core) 3.185
Infrastruktur
11.084
Infrastruktur (core) 6.251
Øvrige strategier
177
Finansielle instrumenter -1.518
Likviditet
4.302
Likviditet, unoterede 482
Renteoverlay høj 141
Renteoverlay lav -1.065
Inflationsoverlay høj 1.284
Inflationsoverlay lav 60 
I alt 165.320

Fordeling på aktivtyper, procent

Ultimo maj 2018
Procent
Nominelle guldrandede obligationer 22,0 %
Øvrig kredit 1,0 %
Emerging markets obligationer 8,5 %
High yield obligationer 6,9 %
Investment grade obligationer 6,2 %
Danske noterede aktier 6,8 %
Udenlandske noterede aktier 20,3 %
Unoterede aktier 10,4 %
Ejendomme 5,1 %
Infrastruktur 10,5 %
Øvrige strategier 0,1 %
Finansielle instrumenter -0,9 %
Likviditet noterede
2,6 %
Likviditet unoterede 0,3 %
Renteoverlay -0,6 %
Inflationsoverlay 0,8 %