Aktiver

Fordeling på aktivtyper i kroner og procent.

Fordeling på aktivtyper, kroner

Ultimo juli 2018
mio. kr.
Nominelle guldrandede obligationer
34.756
Øvrig kredit lav
198
Øvrig kredit høj
1.819
Emerging markets obligationer
13.917
High yield obligationer
11.539
Investment grade obligationer
10.198
Danske noterede aktier
11.690
Aktier Nordamerika (ekskl. Mexico)
17.642
Aktier Europa (ekskl. Danmark)
6.228
Aktier Japan
2.443
Aktier Pacific (ekskl. Japan)
1.146
Aktier emerging markets
5.189
Unoterede aktier
17.287
Ejendomme
5.319
Ejendomme (core) 3.214
Infrastruktur
11.480
Infrastruktur (core) 6.234
Øvrige strategier
164
Finansielle instrumenter 144
Likviditet
3.008
Likviditet, unoterede 731
Renteoverlay høj 127
Renteoverlay lav -957
Inflationsoverlay høj 1.156
Inflationsoverlay lav 49
I alt 164.720

Fordeling på aktivtyper, procent

Ultimo juli 2018
Procent
Nominelle guldrandede obligationer 21,1 %
Øvrig kredit 1,2 %
Emerging markets obligationer 8,4 %
High yield obligationer 7,0 %
Investment grade obligationer 6,2 %
Danske noterede aktier 7,1 %
Udenlandske noterede aktier 19,8 %
Unoterede aktier 10,5 %
Ejendomme 5,2 %
Infrastruktur 10,8 %
Øvrige strategier 0,1 %
Finansielle instrumenter 0,1 %
Likviditet noterede
1,8 %
Likviditet unoterede 0,4 %
Renteoverlay -0,5 %
Inflationsoverlay 0,7 %