Aktiver

Fordeling på aktivtyper i kroner og procent.

Fordeling på aktivtyper, kroner

Ultimo oktober 2018
mio. kr.
Nominelle guldrandede obligationer
36.306
Øvrig kredit
2.314
Emerging markets obligationer
14.868
High yield obligationer
10.421
Investment grade obligationer
9.656
Danske noterede aktier
9.679
Aktier Nordamerika (ekskl. Mexico)
17.739
Aktier Europa (ekskl. Danmark)
5.794
Aktier Japan
2.374
Aktier Pacific (ekskl. Japan)
1.033
Aktier emerging markets
4.802
Unoterede aktier
17.954
Ejendomme
8.768
Infrastruktur
18.794
Øvrige strategier
157
Finansielle instrumenter -202
Likviditet
2.614
Renteoverlay høj 186
Renteoverlay lav -950
Inflationsoverlay høj 1.172
Inflationsoverlay lav 51
I alt 163.531

Fordeling på aktivtyper, procent

Ultimo oktober 2018
Procent
Nominelle guldrandede obligationer 22,2 %
Øvrig kredit 1,4 %
Emerging markets obligationer 9,1 %
High yield obligationer 6,4 %
Investment grade obligationer 5,9 %
Danske noterede aktier 5,9 %
Udenlandske noterede aktier 19,4 %
Unoterede aktier 11,0 %
Ejendomme 5,4 %
Infrastruktur 11,5 %
Øvrige strategier 0,1 %
Finansielle instrumenter -0,1 %
Likviditet
1,6 %
Renteoverlay -0,5 %
Inflationsoverlay 0,7 %