Ansvarlige investeringer

Vi bruger videoer på vores hjemmeside. Hvis du vil se dem, er du nødt til at tillade alle cookies.

En pensionsopsparing, der bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling

I Industriens Pension tror vi på værdien af at være en aktiv og ansvarlig investor. Vores fokus for arbejdet med ansvarlige investeringer er at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling samt at beskytte og øge medlemmernes langsigtede investeringsafkast.

Vi er aktive ejere i de selskaber, som vi investerer i. Gennem dialog og samarbejde skubber vi selskaberne i en mere ansvarlig og bæredygtig retning.

Vi ønsker at bidrage til den bæredygtige samfundsudvikling på flere fronter. Som investor ønsker vi at bidrage til den grønne omstilling og fremme klima- og miljøhensyn, ligesom vi ønsker at fremme menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Vi har således et betydeligt investeringsfokus på aktiviteter, der har en positiv miljømæssig effekt og på at fremme menneskers lige rettigheder og et arbejdsmarked, hvor medarbejdere behandles fair.

 

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo