Ansvarlige investeringer

Vi bruger videoer på vores hjemmeside. Hvis du vil se dem, er du nødt til at tillade alle cookies.
Jeres investering bidrager til den grønne omstilling
Udover at jeres pensionsopsparing giver afkast i kroner og øre, så giver det også et afkast i form af f.eks. grøn strøm og reduceret CO2-udledning, der fremmer den grønne omstilling.

I Industriens Pension arbejder vi aktivt med ansvarlige investeringer, fordi vi tror på, at de er med til at sikre et godt langsigtet afkast – og samtidig bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling.

I 2015 offentliggjorde FN 17 verdensmål for en bæredygtig samfundsudvikling. Samme år vedtog verdens ledere den såkaldte Parisaftale om at modvirke klimaforandringerne og begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader. Med udgangspunkt i disse målsætninger ønsker vi at vise, hvordan jeres pensionsopsparing – ud over at sikre en økonomisk tryg alderdom – også er med til at gøre en forskel for den grønne omstilling og bidrage til FNs verdensmål.

CO2-udledning
Pensionsopsparingen er investeret, så du har været med til at reducere CO2, som svarer til

109797,3

biler.

Grøn strøm
Pensionsopsparingen er investeret, så du har været med til at få produceret sol- og vindenergi, som svarer til

792217,8

personers årlige forbrug.

Vandforbrug
Pensionsopsparingen er investeret, så du har været med til at reducere et vandforbrug, som svarer til

99814435,2

brusebade.

Affaldsproduktion
Pensionsopsparingen er investeret, så du har været med til at reducere en affaldsmængde, som svarer til

36568548,9

fyldte skraldecontainere.

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet. Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.