Ansvarlige investeringer

Vi bruger videoer på vores hjemmeside. Hvis du vil se dem, er du nødt til at tillade alle cookies.

Vi tror på værdien af at være en aktiv og ansvarlig investor

I Industriens Pension tror vi på værdien af at være en aktiv og ansvarlig investor. Vores fokus for arbejdet med ansvarlige investeringer er at bidrage til en ansvarlig samfundsudvikling samt at beskytte og øge medlemmernes langsigtede investeringsafkast.

Vi er aktive ejere i de selskaber, som vi investerer i. Gennem dialog og samarbejde skubber vi selskaberne i en mere ansvarlig retning.

Vi ønsker at bidrage til den ansvarlige samfundsudvikling på flere fronter. Som investor ønsker vi at bidrage til den grønne omstilling og fremme klima- og miljøhensyn, ligesom vi ønsker at fremme menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 

Læs mere om vores fokus på at bidrage til en ansvarlig samfundsudvikling her:
Mål og politik for ansvarlige investeringer


Læs mere om vores arbejde med aktivt ejerskab her:
Industriens Pension som aktiv ejer

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo