Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer

I Industriens Pension tror vi på værdien af at være en aktiv og ansvarlig investor. Vores fokus for arbejdet med ansvarlige investeringer er at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling samt at beskytte og øge jeres langsigtede investeringsafkast.

Industriens Pension deltager i en række relevante netværk og organisationer med fokus på ansvarlige investeringer, da vi tror på værdien af samarbejde og vidensdeling med andre investorer. Vi er medlem af det danske netværksforum, Dansif, for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer. Desuden er Industriens Pension medlem af netværksorganisationen The Institutional Investors Group on Climate Change, IIGCC, som samarbejder om at tilskynde politiske beslutningstagere til at skabe gode investeringsmæssige rammevilkår på klimaområdet. I regi af IIGCC er vi desuden med i det globale investor-initiativ, Climate Action 100+, hvor der sker dialog med de største globale CO2-udledende selskaber.  Industriens Pension er underskriver af CDP (Carbon Disclosure Project), der arbejder med at selskaber, investorer, byer og stater kan måle og forstå deres klimaaftryk.

Industriens Pension samarbejder med det engelske konsulenthus EOS at Federated Hermes (Equity Ownership Services) om overvågning af og dialog med de selskaber, vi investerer i. EOS at Federated Hermes er specialist i screening og dialog og repræsenterer en global investorkoalition bestående af knap 50 institutionelle investorer. Derudover formidler EOS at Federated Hermes i samarbejde med Institutional Shareholder Services, ISS, Industriens Pensions stemmeafgivning på generalforsamlingerne i de af vores porteføljeselskaber, hvor vi har stemmeret. Samarbejdet med EOS at Federated Hermes hjælper os med at løfte den meget ressourcetunge og vigtige opgave som aktiv investor ved at give adgang til højt kvalificeret lande- og sektorekspertise samtidig med, at vi får mulighed for at samarbejde med ligesindede investorer. Derudover samarbejder Industriens Pension med analyseinstituttet, Sustainalytics, om levering af ESG-data og -analyser i forbindelse med blandt andet landescreening. 

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo