Mål og politik for bæredygtighed i  investeringerne

Industriens Pension arbejder for en bæredygtig samfundsudvikling


I Industriens Pension tror vi på, at vi ved at investere ansvarligt og agere som en aktiv investor kan beskytte og forøge afkastet til jeres pensionsopsparing og samtidig bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. Vores arbejde med ansvarlige investeringer tager afsæt i vores Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab, som du kan læse her:

Politik for bæredygtighed og aktivt ejerskab i investeringerne

Vores arbejde med ansvarlige investeringer tager afsæt i de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer, FN’s Global Compact-principper samt alle vedtagne internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Vores politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer sikrer, at vi tager hensyn til blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt indsatsen mod korruption, når vi investerer. Samtidig ønsker vi ikke, at vores investeringer bidrager til aktiviteter, der er forbundet med konventionsstridige våben.
Industriens Pension fremmer den grønne omstilling

Det er Industriens Pensions ambition at bidrage til den grønne omstilling blandt andet via betydelige investeringer i vedvarende energiteknologi. Dette gøres under hensyntagen til vores mål om at sikre jer det bedst mulige langsigtede, risikojusterede afkast. 

Der er mange steder i verden, hvor investeringer i ny grøn energi kan konkurrere med de tilsvarende fossile energiformer, og vi følger løbende mulighederne. Vi er af den grundlæggende opfattelse, at den grønne omstilling også giver muligheder for gode afkast, og at fokus på bæredygtighed i investeringer vil være til jeres fordel på den lange bane.

Vi vil bidrage til en fremtid, hvor der er adgang til grøn energi, og hvor de globale temperaturstigninger reduceres gennem investeringer i vedvarende energiteknologi, der kan supplere eller erstatte CO2 udledende energiproduktion.

Industriens Pension fremmer klima- og miljøhensyn

Vi bidrager til produktion af grøn energi og teknologier gennem investeringer i forskellige aktivklasser.

Industriens Pension har bl.a. store investeringer i vedvarende energiinfrastruktur – både via fonde og via direkte investeringer. Vi har bl.a. betydelige direkte investeringer i adskillige havvindmølleparker og solcelleanlæg samt biogas. Blandt investeringerne finder man bl.a. flere havvindmølleparker i Nordsøen, solcelleparker i Danmark og Polen med energiselskabet Better Energy, samt en betydelig aktiepost i biogasselskabet Bigadan.

Nogle af Industriens Pensions største investeringer i aktieporteføljen er desuden de danske virksomheder Ørsted og Vestas, der begge producerer vedvarende energi. Derudover har vi investeret betydelige beløb i grønne obligationer, der er dedikeret til at finansiere projekter og aktiviteter med positiv miljømæssig effekt.  Endelig investerer vi i disse år store beløb i bæredygtighedscertificerede ejendomme, der betyder, at bygningerne skal leve op til en række høje krav. 

Industriens Pension har intentioner og forventninger om frem mod 2030 at øge vores investeringer i vedvarende energi og andre teknologier, der fremmer grøn transport, rent vand og andre bæredygtighedshensyn.
Industriens Pension fremmer arbejdstager- og menneskerettigheder

Det er vigtigt for Industriens Pension, at arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder respekteres globalt, og det indgår som et væsentligt hensyn i vores investeringsproces. Vi vil gerne fremme menneskers lige rettigheder og et arbejdsmarked, hvor medarbejdere behandles fair, mens risikoen for at blive syg af, eller komme til skade på arbejdet minimeres. 

Først og fremmest er det hensyn, hvor vi er meget opmærksomme på de negative bæredygtighedsvirkninger.

Vi vil undgå, at rettighederne krænkes og undersøger forholdene som en del af vores samfundsmæssige due diligence. Der er selskaber, hvor vi mener, forretningsmodellen er uforenelig med vores politik. Det er f.eks. tilfældet med Wallmart, som ifølge tilbagevendende rapporteringer ikke tillader, at medarbejderne er med i en fagforening.   

Se listen over ekskluderede selskaber.

Industriens Pension har fravalgt at investere i en række lande med særlig problematisk ESG-performance, og her er menneskerettigheder et vigtig parameter målt på indikatorer som civile og politiske rettigheder, kvinders rettigheder, adgang til uddannelse m.m. 

Se listen over ekskluderede lande.


Som aktive ejere ønsker vi at fremme arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder i de virksomheder, som vi investerer i. Det gælder særligt for de noterede investeringer, men også vores direkte unoterede investeringer, hvor vi indgår i ejerkredsen og i nogle tilfælde sidder i bestyrelsen.  

Vi lægger vægt på menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder i dialogen med virksomheder for at sikre, at de overholdes og fremmes.

Se oversigt over dialoger.

Industriens Pension arbejder på, hvordan vi i højere grad kan kvantificere og dermed også måle fremskridt med vores arbejde på at fremme arbejdstager- og menneskerettigheder. Her er der en stor udfordring med at frembringe valid og ensartet data, og Industriens Pension har stor fokus på den omfattende opgave med at udvide datagrundlaget om ESG-forhold fra alle vores investeringer.

 

 

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo