Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Samspil mellem investeringer og en bæredygtig udvikling

Industriens Pension arbejder for, at vores investeringer skal understøtte en ansvarlig og bæredygtig samfundsudvikling og samtidig skabe et godt afkast til medlemmerne. 

Det er vores ambition, at investeringerne er med til at fremme en bæredygtig udvikling og vi forsøger at mindske de negative påvirkninger, investeringerne kan have på klima, miljø og sociale forhold. Omvendt kan klima, miljø og sociale forhold også påvirke værdien af investeringer negativt. Som eksempel kan stigende vandstand ødelægge havneanlæg. Sådanne forhold kaldes bæredygtighedsrisici og dem arbejder vi også med at integrere i investeringsbeslutningerne.

EU har vedtaget et regelsæt, den såkaldte disclosureforordning, der har til formål at forbedre informationen om bæredygtighedsmæssige forhold på det finansielle område, særligt for at forbedre investor- og forbrugerbeskyttelsen.

Med udgangspunkt i disclosureforordning, vil vi i det følgende beskrive vores arbejde med at integrere hensyn til bæredygtighed i Industriens Pensions investeringer.

Negative bæredygtighedsvirkninger (PAI)

Industriens Pension tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, dvs. de miljø-, klimamæssige og sociale forhold, som vores investeringer potentielt kan påvirke negativt. I nedenstående erklæring oplyser vi om investeringernes påvirkning af en række bæredygtighedsforhold, ligesom det beskrives, hvordan vi konkret arbejder med at mindske disse negative påvirkninger. 

Erklæring om de væsentligste negative bæredygtighedsvirkninger


Integration af bæredygtighedsrisici

Vi tager i investeringsbeslutninger højde for bæredygtighedsrisici i form af potentielle miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige forhold, der kan have væsentlig negativ indvirkning på værdien af investeringerne. Nedenstående politik beskriver, hvordan Industriens Pensions konkret arbejder med at integrere bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningerne. 

Politik for bæredygtighed og aktivt ejerskab i investeringerne

Herunder kan du læse om bæredygtighedsrelaterede oplysninger for vores forskellige produkter

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo