Industriens Pensions privatlivspolitik

Formålet med Industriens Pensions privatlivspolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine persondata, og så beskriver den de rettigheder, du har efter GDPR. 

I Industriens Pension ønsker vi, at vores medlemmer altid har tillid til os. Når du udleverer personlige oplysninger til os, eller vi indhenter oplysninger om dig, er det vores ansvar at beskytte dem. Vi har derfor IT-systemer, processer og kontroller, som sikrer, at vi overholder GDPR og andre persondataregler, samtidig med at dine personoplysninger bliver behandlet og opbevaret på en måde, der respekterer dine rettigheder.

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi behandler om vores medlemmer og samarbejdspartnere. Vores kontaktoplysninger er:

Industriens Pension
Nørre Farimagsgade 3
1364 København K
CVR nummer 16 61 41 30
Telefonnummer: 70 33 70 70
E-mail: Medlemsservice@industrienspension.dk

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os ved at skrive en mail.
Send en mail til databeskyttelse@industrienspension.dk

Behandlingsaktiviteter

Som finansiel virksomhed har vi tavshedspligt, og vi behandler derfor dine personoplysninger fortroligt, jf. lov om finansiel virksomhed. Vi behandler også altid dine personoplysninger på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde, jf. GDPR artikel 5.
Vi indsamler og behandler derfor kun de personoplysninger, som er nødvendige for os, hverken mere eller mindre.

Når du bliver medlem og så længe, du er medlem af Industriens Pension

Når du ansøger om udbetaling fra dine forsikringer

Begunstiget

Hvis vores medlem indsætter dig, som begunstiget til sin ordning ved hans/hendes død, bruger vi dine personoplysninger til bl.a. at sikre, at du tilhører den personkreds, der kan være begunstiget i henhold til skattelovgivningen, at vi kan identificere dig, hvis medlemmet dør, og så vi kan foretage en eventuel udbetaling til dig.

Kommunikation

Generelt

Dine rettigheder

Det følger af GDPR, at du har en række rettigheder, og at du altid kan gøre dem gældende. Dette afsnit fortæller om rettighederne.

Hvis du ønsker at bruge en eller flere af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Vores databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på mail.
Send en mail til databeskyttelse@industrienspension.dk

Vi anbefaler, at du ikke vedhæfter eller på anden måde sender følsomme personoplysninger til os via mail. Hvis du har behov for at medsende denne type oplysninger, anbefaler vi, at du bruger Min side eller vores kontaktformular på hjemmesiden.

Kontakt Industriens Pension

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo