Vi skal vide, hvem du er, og hvor kommer pengene fra

Hvidvask af penge

Lovgivningen om at forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering stiller blandt andet krav om, at vi skal vide, hvem der er medlem i pensionsordningen, hvor de penge der bliver indbetalt kommer fra, og hvor pengene skal hen, når de bliver udbetalt.  

Dette betyder, at vi i nogle tilfælde skal indhente dokumentation. Dokumentationen afhænger af den konkrete situation. Der er 3 forskellige typer dokumentation:
 1. Dokumentation for hvem du er / din identitet
 2. Hvor pengene, der bliver indbetalt, kommer fra
 3. Hvem der får pengene, når de bliver udbetalt 

Din identitet

Vi skal i nogle tilfælde have dokumentation for, hvem du er. Det kaldes for ”kundekendskabsprocedure”. Til det skal vi bruge dokumentation, som kan bestå af:

 • Gyldigt ID. Det kan være dit pas eller andet gyldigt ID med CPR-nummer og underskrift
 • TIN nummer (Tax Identification Number), hvis du bor i udlandet. Du kan læse mere om at finde TIN nummer i det land, som du bor i, på www.OECD.org.
 • Vi skal vide, hvilket land du er født i, hvis dit land ikke fremgår af listen over lande på www.OECD.org

Hvor kommer pengene fra

Hvis du foretager en ekstraordinær indbetaling til Industriens Pension, skal vi i nogle tilfælde vide, hvor pengene kommer fra. Vi skal derfor have dokumentation på ’pengenes oprindelse’. Dokumentationen afhænger af situationen. Her er nogle eksempler: 

 • En salgsaftale hvis beløbet stammer fra et bilsalg.
 • En skifteretsattest eller boopgørelse hvis du har arvet beløbet.
 • En købsaftale hvis beløbet stammer fra et ejendomssalg.
 • En salgsaftale hvis beløbet stammer fra et virksomhedssalg.
 • Den seneste årsopgørelse fra skatteforvaltningen, hvis beløbet stammer fra opsparing.
 • Hvem får pengene

Hvem får pengene

Når vi skal udbetale pension til dig eller til en efterladt, skal vi bruge dokumentation, som kan bestå af:

 • Bevis for, at den konto, som vi udbetaler til, tilhører modtageren af udbetalingen. Dette gælder dog ikke, hvis vi skal udbetale til en NemKonto. Vi udbetaler til NemKonto uden yderligere dokumentation
 • TIN nummer (Tax Identification Number), hvis du bor i udlandet. Du kan læse mere om at finde TIN nummer i det land, som du bor i, på www.OECD.org.
 • Vi skal vide, hvilket land du er født i, hvis dit land ikke fremgår af listen over lande på www.OECD.org

 

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo