Sådan investerer vi

Højt afkast med lavest mulige risiko

Industriens Pension har i mange år haft et af branchens absolut højeste langsigtede afkast, og vi arbejder konstant på at optimere porteføljen af aktiver for fortsat at skabe det højest mulige afkast til den lavest mulige risiko. 

Investeringsstrategien i Industriens Pension har i år mange været bygget op omkring værdiskabelse gennem en meget veldiversificeret portefølje fordelt på mange forskellige aktivklasser, sektorer og lande. Ved at sprede investeringerne har vi mindsket den samlede risiko, da det samlede afkast afhænger af udviklingen i mange forskellige aktivklasser, sektorer og lande. Det har sikret en robust investeringsstrategi, der gennem mange år har skabt solide resultater i vidt forskellige markedsmiljøer.

Industriens Pension har betydelige investeringer i bl.a. obligationer, aktier, infrastruktur, ejendomme, unoterede selskaber, vedvarende energi og mange andre typer aktiver. 

Som langsigtet investor investerer vi i den globale vækst. Under perioder med konjunkturnedgang og urolige finansmarkeder kan der på kort sigt forekomme udsving og fald i afkastet, men vores fokus på langsigtede og diversificerede investeringer har gennem alle år vist sig som en meget betydelig fordel for medlemmerne.

Vores portefølje er fordelt på noterede investeringer i aktier og obligationer fra hele verden og på unoterede investeringer i bl.a. infrastruktur, ejendomme og unoterede virksomheder. Både de noterede og unoterede investeringer i Industriens Pension har gennem mange år bidraget til at sikre et af branchens absolut højeste langsigtede afkast.

Om investeringerne

Medlemmernes risikoprofil

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo