Særlige medarbejdergrupper

For nogle medarbejdergrupper gælder særlige regler for pensionen. Det gælder lærlinge/elever, fleksjobbere, udstationerede medarbejdere, vikarer og medarbejdere på seniorordning.

Indberet pensionen online. Tilmeld og afmeld lærlinge og elever.

Brug for hjælp? Ring til os!

70 33 20 40
selvbetjening

Ny aftale om pension til lærlinge og elever

Der er landet en ny aftale om pension til lærlinge og elever, der arbejder under industriens overenskomster. Du kan her læse mere om, hvad det betyder for jer som virksomhed.

Lærlinge og elever

Udover pensionsopsparingen skal arbejdsgiveren fortsat dække omkostningerne til forsikringsordningen for elever og lærlinge. De er pt. på 830 kr. om året.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at elever/lærlinge bliver tilmeldt forsikringsordningen. Ellers er det virksomheden, der hæfter, hvis uheldet er ude. Se her, hvordan I gør:

Udstationerede medarbejdere

Medarbejdere i udlandet kan indbetale til en pensionsordning for udstationerede.

Pensionsordningen for udstationerede tager højde for, at medarbejderen betaler skat i udlandet, men ikke i Danmark. Det betyder, at medarbejderen ikke får fradrag for pensionsindbetalingerne. Til gengæld udbetales pensionen skattefrit ved pensionering.

Ordningen er kun egnet til medarbejdere, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark.

Ring til os på 70 33 20 40, hvis I ønsker at indbetale til en pensionsordning for udstationerede.

Vikarer

Vikarbureauer, der sender vikarer ud på industriens område, skal indbetale til pension for deres vikarer til Industriens Pension.

Det gælder både vikarbureauer, der er med i DI, og bureauer der har en tiltrædelsesaftale under industriens område.

Seniorordning

De fleste medlemmer i Industriens Pension har mulighed for at holde seniorfridage eller gå på nedsat tid, når de har højst 5 år til folkepensionsalderen.

Den ekstra frihed kan finansieres med pengene fra medarbejderens fritvalgsordning og de penge, der ellers skulle være indbetalt til pension. 

Indberetning og seniorordning

I skal bruge særlige overenskomstkoder, når en medarbejder vil bruge pensionsbidraget til at finansiere seniorfridage eller nedsat arbejdstid.

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo