Log på som medlem Log på som virksomhed

Særlige medarbejdergrupper

For nogle medarbejdergrupper gælder særlige regler for pensionen. Det gælder lærlinge/elever, fleksjobbere, udstationerede medarbejdere, vikarer og medarbejdere på seniorordning.

Indberet pensionen online. Tilmeld og afmeld lærlinge og elever.

Brug for hjælp? Ring til os!

70 33 20 40
selvbetjening

Lærlinge og elever

Nye regler om pension til lærlinge og elever

Den nye Industriens Overenskomst indeholder nye regler om pension til lærlinge og elever.
Det betyder, at 18-19-årige også skal have en pensionsordning. Indbetalingen er på seks procent, hvoraf arbejdsgiverne betaler fire procent og lærlingen/eleven to procent. 
 
Arbejdsgiveren skal fortsat dække omkostningerne til forsikringerne i pensionsordningen for lærlinge og elever. De er pt. på 830 kr. om året.

Datoforvirring

Vær opmærksom på, at de nye regler først gælder fra 1. september 2020. Den elektroniske udgave af overenskomsten har ved en fejl oplyst, at reglerne gælder fra 1. marts 2020, men det er ikke korrekt.

De nuværende regler

Lærlinge og elever under 20 år skal have en lærlingeforsikring – og det er arbejdsgiverens ansvar, at de bliver tilmeldt. Ellers er det virksomheden, der hæfter, hvis uheldet er ude. Se her, hvordan I gør:

Medarbejdere i fleksjob

Medarbejdere, der kommer i fleksjob, har ikke ret til forsikring ved tab af erhvervsevne på samme måde, som da de var i fuldtidsjob.

Udstationerede medarbejdere

Medarbejdere i udlandet kan indbetale til en pensionsordning for udstationerede.

Pensionsordningen for udstationerede tager højde for, at medarbejderen betaler skat i udlandet, men ikke i Danmark. Det betyder, at medarbejderen ikke får fradrag for pensionsindbetalingerne. Til gengæld udbetales pensionen skattefrit ved pensionering.

Ordningen er kun egnet til medarbejdere, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark.

Ring til os på 70 33 20 40, hvis I ønsker at indbetale til en pensionsordning for udstationerede.

Vikarer

Vikarbureauer, der sender vikarer ud på industriens område, skal indbetale til pension for deres vikarer til Industriens Pension.

Det gælder både vikarbureauer, der er med i DI, og bureauer der har en tiltrædelsesaftale under industriens område.

Seniorordning

De fleste medlemmer i Industriens Pension har mulighed for at holde seniorfridage eller gå på nedsat tid, når de har højst 5 år til folkepensionsalderen.

Den ekstra frihed kan finansieres med pengene fra medarbejderens fritvalgsordning og de penge, der ellers skulle være indbetalt til pension. 

Indberetning og seniorordning

I skal bruge særlige overenskomstkoder, når en medarbejder vil bruge pensionsbidraget til at finansiere seniorfridage eller nedsat arbejdstid.