Her investerer vi

Stor spredning i investeringerne

Industriens Pension investerer i mange forskellige typer investeringer, fordelt på mange lande og sektorer. Ved at sprede investeringerne bliver den samlede risiko mindre.

Industriens Pension investerer fx i:
 • Obligationer
  En obligation er typisk et lån til enten en virksomhed, et realkreditinstitut eller til staten. Så når Industriens Pension køber obligationer, låner vi penge til udstederen af obligationen, fx den danske stat. Udstederen forpligter sig så til at betale lånet plus en aftalt rente tilbage over fx 30 år. Obligationer er forbundet med lavere risiko end fx aktier, og de er derfor en vigtig del af Industriens Pensions portefølje.
 • Aktier
  En aktie er et værdipapir, der siger, at Industriens Pension som investor har en ejerandel i det selskab, som har udstedt aktien. Det gør Industriens Pension til medejer og giver ret til at få del i selskabets overskud og eventuelle udbytte. Aktier kan være forbundet med højere risiko, da et selskab fx kan gå konkurs, men aktier kan typisk også få et højere afkast.
 • Infrastruktur
  Knap en tredjedel af Industriens Pensions portefølje er investeret uden for børsnoterede markeder (det vil fx sige aktier og obligationer). Det kan fx være investeringer i infrastrukturprojekter som fx vandrensningsanlæg, lufthavne, fibernetværk, datacentre, motorveje, rastepladser mv. Investeringer i infrastruktur har typisk en stabil og mindre konjunkturfølsom indtjening samt et attraktivt risikojusteret afkast.
 • Vedvarende energi
  Investeringer i vedvarende energi består blandt andet af havvindmøller, vindmøller på land, solcelleparker, biogasanlæg samt elnet til transport af strøm. Industriens Pension ønsker at støtte op om den grønne omstilling, som verden står overfor, og ser investeringer i vedvarende energi som attraktive, fordi de samtidig leverer langsigtede stabile afkast.
 • Ejendomme
  Industriens Pensions ejendomsinvesteringer leverer lige som investeringer i infrastruktur en stabil og mindre konjunkturfølsom indtjening samt et forventet afkast, som er højere end obligationsrenten. Samtidig er ejendomsinvesteringerne med til at sikre, at stigende inflation ikke udhuler opsparingens købekraft, for lejeindtægterne fra ejendommene reguleres typisk med udviklingen i inflationen.

Læs mere om fordelingen af investeringerne

Som medlem i Industriens Pension er du blandt andet medejer af:
Axel Towers i København
Royalla Solar, solcellepark i Australien
Gode Wind, havvindmøller i Nordsøen

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo