Indhold i ordningen

Pensionsordningen i Industriens Pension består af to dele:

  1. Opsparing til pension
  2. En række forsikringer

Pensionsopsparing

  • Livslang pension - udbetales månedligt, fra en medarbejder går på pension og resten af livet.
  • Ratepension - udbetales som udgangspunkt månedligt de første 15 år efter, en medarbejder er gået på pension. Denne periode kan justeres.
  • Aldersopsparing - kan udbetales i en eller flere portioner, som ratepension eller livslang pension, når han/hun går på pension. Aldersopsparing er frivillig og kan vælges fra på Min side.

Forsikringer

  • Kritisk sygdom - bliver en medarbejder ramt af en af visse kritiske sygdomme, kan han/hun få en skattefri udbetaling, der normalt er på 100.000 kr. Se, hvilke sygdomme der er omfattet af forsikringen.
  • Tab af erhvervsevne - mister en medarbejder mere end halvdelen af sin erhvervsevne, kan han/hun få en engangsudbetaling, der normalt er på 100.000 kr. Mister medarbejderen mere end to tredjedele af sin erhvervsevne, kan han/hun få invalidepension på op til 6.000 kr. om måneden.
  • Dødsfald - de efterladte får udbetalt hele opsparingen eller som minimum et skattefrit engangsbeløb, hvis en medarbejder dør, før pensionen. Engangsbeløbet kan være op til 1,2 mio. kr.

I kan vælge en anden forsikringspakke

Har I mere end fem medarbejdere med pensionsordning hos Industriens Pension, kan I vælge, at de skal have en anden forsikringsdækning.

Hent infoark om forsikringspakker

English version: Insurance included in the pension scheme

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo