Log på som medlem Log på som virksomhed

Indhold i ordningen

Pensionsordningen i Industriens Pension består af to dele:

  1. Opsparing til pension
  2. En række forsikringer

Pensionsopsparing

  • Livslang pension - udbetales månedligt, fra en medarbejder går på pension og resten af livet.
  • Ratepension - udbetales månedligt de første 10 år efter, en medarbejder er gået på pension.
  • Aldersopsparing - engangsudbetaling, som medarbejderen kan få, når han/hun går på pension. Aldersopsparing er frivillig og kan vælges fra på Min side.

Forsikringer

  • Kritisk sygdom - bliver en medarbejder ramt af en af visse kritiske sygdomme, kan han/hun få en skattefri udbetaling, der normalt er på 100.000 kr. Se, hvilke sygdomme der er omfattet af forsikringen.
  • Tab af erhvervsevne - mister en medarbejder mere end halvdelen af sin erhvervsevne, kan han/hun få en engangsudbetaling, der normalt er på 100.000 kr. Mister medarbejderen mere end to tredjedele af sin erhvervsevne, kan han/hun få invalidepension på op til 6.000 kr. om måneden.
  • Dødsfald - de efterladte får udbetalt hele opsparingen eller som minimum et skattefrit engangsbeløb, hvis en medarbejder dør, før pensionen. Engangsbeløbet kan være op til 1,2 mio. kr.

I kan vælge en anden forsikringspakke

Har I mere end fem medarbejdere med pensionsordning hos Industriens Pension, kan I vælge, at de skal have en anden forsikringsdækning.

Hent infoark om forsikringspakker

Vi bruger videoer på vores hjemmeside. Hvis du vil se dem, er du nødt til at tillade alle cookies.

infofilm Forstå din pensionsordning

Tre ting der er rare at vide om pensionsordningen