Indhold i ordningen

Pensionsordningen i Industriens Pension består af to dele:

  1. Opsparing til pension
  2. En række forsikringer

Pensionsopsparing

  • Livslang pension - udbetales månedligt, fra en medarbejder går på pension og resten af livet.
  • Ratepension - udbetales månedligt de første 10 år efter, en medarbejder er gået på pension.
  • Aldersopsparing - engangsudbetaling, som medarbejderen kan få, når han/hun går på pension. Aldersopsparing er frivillig og kan vælges fra på Min side.

Forsikringer

  • Kritisk sygdom - bliver en medarbejder ramt af en af visse kritiske sygdomme, kan han/hun få en skattefri udbetaling, der normalt er på 100.000 kr. Se, hvilke sygdomme der er omfattet af forsikringen.
  • Tab af erhvervsevne - mister en medarbejder mere end halvdelen af sin erhvervsevne, kan han/hun få en engangsudbetaling, der normalt er på 100.000 kr. Mister medarbejderen mere end to tredjedele af sin erhvervsevne, kan han/hun få invalidepension på op til 6.000 kr. om måneden.
  • Dødsfald - de efterladte får udbetalt hele opsparingen eller som minimum et skattefrit engangsbeløb, hvis en medarbejder dør, før pensionen. Engangsbeløbet kan være op til 1,2 mio. kr.

I kan vælge en anden forsikringspakke

Har I mere end fem medarbejdere med pensionsordning hos Industriens Pension, kan I vælge, at de skal have en anden forsikringsdækning.

Hent infoark om forsikringspakker

English version: Insurance included in the pension scheme