Dataetiske principper

Brancheorganisationen for danske forsikrings- og pensionsselskaber, Forsikring & Pension, har vedtaget en række dataetiske principper.

Industriens Pension bakker naturligvis op om disse principper, blandt andet på den måde, at du som medlem til enhver tid kan få oplysninger på vores hjemmeside om Industriens Pension generelt, og ved login på ’Min Side’ kan finde oplysninger om din egen pensionsordning.

Industriens Pension indsamler oplysninger om, hvilken overenskomst du er ansat under, hvor meget der bliver indbetalt for dig og, om din arbejdsgiver har valgt en anden dækning for sine ansatte. Vi indsamler også oplysninger om din alder, om du er ansat i fleksjob eller anden støttet beskæftigelse, om du har mistet en væsentlig del af din erhvervsevne, om du har opfyldt betingelserne for udbetaling ved visse kritiske sygdomme og, om du er begyndt at få udbetalt din alderspension. Disse oplysninger afgør hvilke forsikringer, du får tilbudt.

Prisen for forsikringer er fastsat, så de matcher de udgifter, der er til forsikringsdækningerne. Prisen afhænger med andre ord af dødeligheden, invalidehyppigheden og niveauet af kritiske sygdomme blandt medlemmerne i Industriens Pension. Det betyder også, at prisen vil svinge i takt med skadesniveauet. Industriens Pension tjener ikke noget på forsikringsdækningerne.

Læs mere om Forsikring & Pensions dataetiske principper her:
https://www.forsikringogpension.dk/temaer/dataetik/

Desuden er Industriens Pension inspireret af OECDs principper for brug af AI (Artificial Intelligence/ Kunstig intelligens), så vi altid bestræber os på:
  • at behandle data sikkert
  • at have gennemskuelighed og fairness i vores processer, uanset om det er et menneske eller en maskine, der har truffet en afgørelse
  • altid at lade mennesker behandle klager
Vil du læse mere om AI, så klik her:   https://oecd.ai/ai-principles
 

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo