Investering af din opsparing

Investering med markedsrente

Pensions- og forsikringsydelser på markedsrentevilkår vil sige, at pensionsopsparingen er tilknyttet bestemte investeringsaktiver, der er udvalgt af Industriens Pension, og som ejes af Industriens Pension. Pensions- og forsikringsydelserne varierer i størrelse op og ned afhængig af markedsafkastet, den forventede levetid, hyppigheder for erhvervsevnetab, betaling for administration mv. Det betyder, at du selv bærer risikoen. Hvis det går godt, får du hele gevinsten, og hvis det går dårligt, kan din pension blive mindre. Hvis du vil vide, hvordan pengene er investeret. kan du læse mere her.

Spredning i investeringerne

Vi investerer din pensionsopsparing i to forskellige puljer, én vi kalder defensiv, og én vi kalder offensiv. Hvilket afkast, der skabes, og hvilken risiko, der tages, bestemmes således af, hvordan opsparingen er fordelt mellem puljerne.

I den offensive pulje er investeringsrisikoen større end i den defensive pulje. Det betyder, at der forventes større tab og gevinster i den offensive pulje end i den defensive pulje, men også således at man på sigt forventer højere afkast samlet set i den offensive pulje end i den defensive. Fordelingen mellem puljerne afhænger af ens alder, hvilket er illustreret af nedenstående figur. Formålet med at ændre investeringens sammensætning er at mindske risikoen frem mod det tidspunkt, hvor opsparingen kan bruges og under udbetalingsforløbet.


RisikofordelingEr du under 51 år, får du hele din forrentning fra den offensive pulje, fordi der er god tid til, at pensionen skal udbetales ved pensionering. Fra 51 år til 89 år kommer der mere og mere i den defensive pulje.

Investeringerne sker efter ”prudent person-princippet”. Det betyder, at vi går efter et højt afkast, men at vi samtidig lægger vægt på at beskytte kapitalen.

Bestyrelsen fastsætter rammerne for, hvad der må investeres i.

Vil du have flere detaljer?

Læs mere om Investeringerne under "Om Industriens Pension"

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo