Industriens Pension fik fornuftigt milliardafkast i første halvår

Industriens Pension opnåede i første halvår et afkast på 7,1 mia. kr. svarende til 3,3 procent på tværs af alle aldersgrupper. Samtidig er der fortsat solide afkast på lang sigt, hvor Industriens Pension ligger helt i top i branchen for de fleste aldersgrupper.

Efter et dramatisk og usædvanligt investeringsår i 2022, hvor alle investorer fik negative afkast, har der foreløbig blæst mildere vinde over de finansielle markeder i år. Industriens Pension har i årets seks første måneder haft et fornuftigt afkast for den samlede portefølje på 3,3 procent. 

Medlemmer med mange år til pension har fået et højere afkast, mens ældre medlemmer har fået en smule mindre, da investeringsrisikoen nedtrappes gradvist i takt med, at man nærmer sig pensionsalderen og bliver ældre.

Mens de noterede aktiemarkeder faldt markant over en bred kam i 2022, forholder det sig indtil nu stik modsat i år. Her er det især noterede aktier, der har trukket afkastet op.

”Både europæiske og amerikanske aktier har haft et godt halvår, og det afspejler bl.a., at de store økonomier i Vesten indtil videre har det bedre end tidligere frygtet. Når det så er sagt, er der stadig en del udfordringer for aktiemarkedet set i lyset af de højere renter. Vi står under alle omstændigheder godt rustet med en robust portefølje, der har leveret gode resultater i meget forskellige markedssituationer,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Høje aktieafkast i første halvår

Industriens Pension har i årets seks første måneder opnået et afkast fra danske aktier på 9,5 procent, mens udenlandske aktier samlet set har givet 9,8 procent. 

Kreditobligationer har samlet set givet et afkast på 4,0 procent i første halvår, mens guldrandede obligationer (realkreditobligationer og højt ratede statsobligationer med særlig høj sikkerhed) har givet 1,4 procent i samme periode. Unoterede aktiver har samlet set udviklet sig afdæmpet i år og har efter en årrække med gode afkast givet et afkast på -2,0 procent i første halvår.

Et af de mindste tab i 2022

Den mere positive stemning på de finansielle markeder kommer i kølvandet på et usædvanligt år i 2022, hvor krig, inflation, rentestigninger og energikrise satte dagsordenen på markederne. 

Trods negativt afkast sidste år kom Industriens Pension dog – ifølge uafhængige sammenligninger fra Morningstar og analysehuset Nikolaj Holdt Mikkelsen - igennem året med et af branchens mindste tab. Det skyldes bl.a. store investeringer i infrastruktur, der klarede sig godt sidste år, samt en inflationsafdækning, der også trak i den rigtige retning. 

Højeste afkast over 10 år

Samtidig er afkastet fortsat solidt set over flere år, og Industriens Pension har det højeste afkast i hele branchen for de fleste aldersgrupper set over ti år. 

Ifølge de nyeste opgørelser i skrivende stund har Industriens Pension de seneste 10 år til og med første halvår 2023 eksempelvis opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 8,2 procent for medlemmer på 45 år og 7,5 procent årligt for medlemmer på 50 år. Det betyder, at Industriens Pension ifølge de uafhængige analysehuse har leveret branchens højeste afkast i perioden for begge aldersgrupper.

De samlede investeringsaktiver i Industriens Pension udgør nu 225 mia. kr.

Se Industriens Pensions afkast i første halvår fordelt på aktivklasser her