Industriens Pension begrænsede tab i svært investeringsår

2022 blev et meget dramatisk år for både aktier og obligationer verden over, og det ramte også Industriens Pension, der dog kom igennem året med et af branchens mindste tab. På lang sigt har Industriens Pension ifølge uafhængige opgørelser branchens højeste afkast.

Krig, inflation og stigende renter. 2022 var et stormfuldt og usædvanligt år på de finansielle markeder, hvor både aktier og obligationer over en bred kam faldt betydeligt i værdi.

Udviklingen ramte alle store investorer og pensionsselskaber, herunder Industriens Pension, der dog kom igennem året med et af branchens mindste tab. Medlemmer på 45 år fik et afkast på -6,9 procent i 2022, mens medlemmer på 70 år fik et afkast på -3,5 procent. 

”På den korte bane kan ingen desværre undgå at blive ramt, når både aktier og obligationer falder markant. Vi er naturligvis rigtig ærgerlige over et år med negativt afkast – også selv om vi har et af de mindste tab i branchen. Men undervejs i et langt opsparingsforløb kommer der uundgåeligt urolige markeder, og jeg er glad for, at afkastet over flere år er attraktivt,” siger adm. direktør, Laila Mortensen.

Infrastruktur trak op i 2022

Trods de negative afkast viser en opgørelse fra analysehuset Nikolaj Holdt Mikkelsen, at Industriens Pension har leveret enten det bedste eller næstbedste resultat i branchen for samtlige aldersgrupper. Det skyldes bl.a. store investeringer i infrastruktur, der klarede sig godt sidste år, samt en inflationsafdækning, der også trak i den rigtige retning.

Særligt investeringer i vedvarende energiinfrastruktur steg betydeligt i værd i 2022, og det gavnede Industriens Pensions store investeringer i infrastruktur, der udgør lidt over 11 procent af den samlede portefølje. Infrastruktur gav således et positivt afkast på 17,9 procent i 2022.

Omvendt betød de stigende renter, at kurserne på både kreditobligationer og såkaldt guldrandede obligationer faldt betydeligt sidste år. Samtidig faldt de fleste toneangivende aktieindeks verden over mærkbart i 2022. 

Højeste afkast i branchen over fem og ti år

Set over lidt flere år er afkastet fortsat solidt, og Industriens Pension har det højeste afkast i branchen for de fleste aldersgrupper set over både fem og ti år. 

I de seneste 10 år til og med 2022 har Industriens Pension eksempelvis opnået et gennemsnitligt årligt afkast på over 8 procent for medlemmer på 45 år, hvilket ifølge opgørelser fra analysehuse som Nikolaj Holdt Mikkelsen og Morningstar er branchens højeste.

Fakta: Industriens Pensions afkast i procent fordelt på aldersgrupper

  2022  5 år
gennemsnitlige
årligt afkast

10 år
gennemsnitlige
årligt afkast
 40 år  -6,8% 6,3%  8,0%
 50 år  -6,8%  6,3%  7,4%
 60 år  -5,2%  4,8%  6,0%
 70 år  -3,5%  3,7%  4,6%