Hvis du bruger lidt af fritvalgskontoen på pension, kan du sikre dig 865.000 kr. ekstra

Bidraget til fritvalgskontoen er 1. marts steget til 6 %. Det giver endnu bedre muligheder for selv at bestemme, hvad pengene skal bruges til. I Industriens Pensions app er det let at tjekke, hvad indbetalinger fra fritvalgskontoen vil betyde for pensionen.

Fritvalgskontoen er gennem årene blevet udbygget, og det er nu muligt at bruge fritvalgskontoen til Ekstrapension, ekstra løn ved feriefridage, seniorfridage og børneomsorgsdage. Fra den 1. marts 2021 indbetaler arbejdsgiverne, hvad der svarer til 6 % af lønnen. Næste år stiger satsen til 7 % af lønnen.
 
En beregning fra Industriens Pension viser, at hvis et medlem på 25 år med en løn på 25.000 kr. gennem et helt arbejdsliv bruger blot en tredjedel af fritvalgskontoen ved de nuværende satser (dvs. 2 % af lønnen) på ekstra indbetalinger til pension, vil det forventeligt booste opsparingen med 865.000 kr., når man går på pension.

Er du ældre, når du begynder de ekstra indbetalinger, vil den ekstra opsparing naturligvis blive tilsvarende mindre.
 
Joan_Alsing_Fotograf_Magnus_Klitten”Fritvalgskontoen giver gode muligheder for tilpasninger – alt efter hvor du er i livet. Med et bidrag på 6 % er det endnu mere oplagt for mange at gøre brug af flere af de forskellige muligheder i ordningen. Ved fx at bruge 2 % til Ekstrapension giver du din pension et ordentligt boost, og der er stadig råd til fx børneomsorgsdage eller seniorfridage,” siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension.
 
Beregn din Ekstrapension med Industriens Pensions app 
Effekten af ekstra indbetalinger er et relativt komplekst regnestykke. Derfor har Industriens Pension indbygget en pensionsberegner i appen, som gør det let at se, hvad det vil betyde for pensionen, hvis du fx vælger at bruge noget af fritvalgskontoen til Ekstrapension.
 
Beregneren tager afsæt i dine indbetalinger de seneste tre måneder og beregner derefter, hvad ekstra indbetalinger vil betyde.
  
”Vores app er et godt værktøj til at gøre pension mere konkret. Man kan let sort på hvidt se, hvad ekstra indbetalinger vil betyde for ens samlede opsparing,” siger Joan Alsing.
 
PS. I år er det inden 1. august, at arbejdsgiveren skal have besked om, hvordan du vil bruge fritvalgskontoen. Tidligere har det været 1. april.