Industriens Pension fik højt milliardafkast i første halvår

Industriens Pension opnåede i første halvår et afkast på 16,3 mia. kr. svarende til 8,2 procent fra den samlede portefølje. Både unoterede og noterede aktier har leveret høje afkast.

Efter endnu en periode med stærke afkast fra både unoterede og noterede aktier har Industriens Pension opnået et afkast på 16,3 mia. kr. i første halvår. Det svarer til et afkast på 8,2 procent fra den samlede portefølje på tværs af alle aldersgrupper.

For medlemmer med 20 år til pension var afkastet 12,3 procent i første halvår, mens afkastet for medlemmer med fem år til pension var 7,8 procent. Forskellen skyldes, at investeringsrisikoen nedtrappes i takt med, at man nærmer sig pensionsalderen.

”Vi har fået rigtig gode afkast fra flere forskellige aktivklasser i første halvår. Den bedst performende aktivklasse har været unoterede aktier, hvor især amerikanske venturefonde virkelig har leveret flotte afkast. Samtidig er børsnoterede aktier over en bred kam også løftet af udsigterne til flot vækst i både Europa og USA,” siger adm. direktør i Industriens Pension, Laila Mortensen.

Genåbninger har løftet markederne 

Hun peger på, at effektive vaccineudrulninger i Europa og USA og genåbninger af samfundene har skabt gode vækstudsigter, der igen har løftet markedsstemningen og værdiansættelsen af både noterede og unoterede aktiver. 

Omvendt har store dele af obligationsmarkedet haft et svært halvår, da forventninger om stigende inflation har ført til stigende renter og dermed faldende obligationskurser. 

”Alt i alt har det været et virkelig godt halvår med høje afkast til medlemmerne. Det er vi naturligvis rigtig glade for, men der skal ikke herske tvivl om, at det mest afgørende for os er vores solide resultater på lang sigt. Det er de langsigtede resultater, der for alvor batter for medlemmernes opsparinger,” siger Laila Mortensen.

Høje afkast på den lange bane

Set over de seneste 10 år har Industriens Pension opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 8,1 procent for den samlede portefølje på tværs af alle aldersgrupper. Det er blandt de absolut højeste afkast i branchen.

På den helt lange bane vidner tallene også om vedvarende gode resultater i vidt forskellige markedssituationer. Siden Industriens Pension som nyetableret selskab fik de første indbetalinger i 1993, har det gennemsnitlige afkast fra den samlede portefølje således været 8,9 procent årligt i den mere end 28-årige periode. 

De samlede investeringsaktiver i Industriens Pension udgør nu 216 mia. kr.

Se afkastet for de forskellige aktivtyper