Fremgang på markederne i april oven på turbulent første kvartal

Mens den globale spredning af COVID-19 skabte stormvejr på de finansielle markeder i marts, har april været anderledes positiv. En del af det tabte er genvundet, og på langt sigt forventer Industriens Pension fortsat solide, positive afkast.
Investeringsdirektør
Peter Lindegaard

Efter en periode i februar og marts med daglige meldinger om store fald på de finansielle markeder har der været væsentligt bedre takter fra markederne og et betydeligt positivt afkast i april. Stigningerne den seneste måned ændrer dog ikke ved, at COVID-19, også kendt som coronavirus, fortsat har ført til negative afkast hos investorer verden over siden nytår.

Coronafrygten ramte for alvor investorer over hele verden i slutningen af februar og de første tre uger af marts, hvor nye daglige meldinger om spredningen af virussen sendte aktiemarkederne kraftigt ned. Her begyndte det at stå klart, at COVID-19 vil få store konsekvenser for den globale økonomi.
 
Udviklingen kan aflæses hos investorer og pensionsselskaber over hele verden, og i Industriens Pension blev vi også ramt, selv om vores meget spredte investeringer på andre aktivklasser end aktier trods alt mindskede vores tab. 

Betydelig fremgang i april
I april har der omvendt været fremgang på markederne, og både Industriens Pension og andre pensionsselskaber har haft betydelige positive afkast den seneste måned. De samlede investeringer i Industriens Pension er således steget med i omegnen af 5 procent i april. 

”Selv om udviklingen i april er positiv, har coronakrisen dog fortsat skabt betydelige tab på aktiemarkeder verden over set i hele 2020. April har mindsket tabet siden nytår, men vi er i et meget uforudsigeligt marked. Virksomheder over en bred kam er alvorlig ramt, og markederne er fortsat præget af stor usikkerhed,” siger investeringsdirektør i Industriens Pension, Peter Lindegaard.

Attraktivt langsigtet afkast
Han tilføjer, at pensionsopsparing skal ses over mange år, og på langt sigt har afkastet stadig været rigtig godt. 

”Som pensionsopsparer lever man i sidste ende af gode langsigtede afkast. Set over en længere årrække har Industriens Pension skabt meget attraktive afkast til medlemmerne, og set over både 5, 10 og 15 år har det samlede afkast været blandt de absolut højeste afkast i branchen. Det er noget, der for alvor har stor betydning for opsparingen i sidste ende, og vi forventer også solide langsigtede afkast fremover,” siger Peter Lindegaard.

I den kommende tid afhænger meget af, hvornår det lykkes at inddæmme virussen på globalt plan og få normaliseret situationen og efterspørgslen efter varer og tjenesteydelser. Samtidig er udbudssiden efter varer og tjenester også betydelig ramt på tværs af landegrænser.
 
I Industriens Pension vil vi fortsat følge markedet helt tæt og løbende justere investeringerne i forhold til situationen på markedet.

Log ind på Min side og få et overblik over din pensionsordning.