Industriens Pension fik solidt milliardafkast i 2019

Industriens Pension leverede sidste år et afkast på 20,0 mia. kr. til medlemmerne.

Efter et år med fuld fart på aktiemarkederne har Industriens Pension leveret et afkast på 20,0 mia. kr. svarende til 12,0 procent for den samlede portefølje i 2019. 

Det betyder, at de samlede investeringsaktiver i Industriens Pension nu udgør 189 mia. kr. Det høje afkast skyldes især store kursstigninger på det børsnoterede aktiemarked, men også unoterede aktier og kreditobligationsmarkedet har leveret solide afkast.

”Året var præget af endnu et rentedyk og et aktiemarked i absolut topform. Det blev et rigtig godt investeringsår for medlemmerne, men det vigtigste er dog vores rigtig gode langsigtede resultater. Det er det, der for alvor batter for medlemmerne,” siger adm. direktør i Industriens Pension, Laila Mortensen.

Set over de seneste fem år har Industriens Pension opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 8,0 procent for medlemmer med 20 år til pension. Det er ifølge konsulenthuset Morningstar det højeste årlige afkast i branchen set over den femårige periode.

Afkast på 8,9 procent om året i 27 år
Hvis man går endnu længere tilbage, vidner tallene ligeledes om stor stabilitet og gode resultater i meget forskellige markedssituationer. Siden Industriens Pension blev etableret og fik de første indbetalinger i 1993 har det gennemsnitlige årlige afkast på den samlede portefølje været 8,9 procent i den 27-årige periode. 

”Vi har vedvarende fokus på at sikre en robust portefølje og solide resultater på den lange bane. Vi optimerer hele tiden porteføljen med henblik på at skabe gode afkast i forhold til risikoen, og vi er stolte over så mange år med gode resultater,” siger Laila Mortensen.

Se Industriens Pensions historiske afkast for den samlede portefølje