Urolig måned på finansmarkederne

Efter en lang periode med næsten konstant stigende aktiemarkeder var især begyndelsen af februar præget af uro og større udsving end set længe. Læs hvordan investeringsdirektør i Industriens Pension, Karsten Kjellerup Kjeldsen, vurderer den aktuelle uro.


I slutningen af januar og begyndelsen af februar faldt aktiemarkederne pludselig markant efter flere år, hvor markedet bare er steget og steget. De seneste tre uger har aktierne dog rettet sig delvist op igen, men hvad betyder uroen for medlemmernes pensionsopsparing?

”Som pensionsopsparer lever man af gode langsigtede afkast, og jeg synes, at man kan tage det roligt, selv om der i perioder kommer uro på markederne, der påvirker opsparingen. 

Vi har i en del år været vant til rigtig høje afkast og i de senere år også meget stabile aktiemarkeder. Nu har der den seneste tid været større udsving på markederne, end der har været længe, og aktiemarkerne faldt betydeligt i begyndelsen af februar. I samme periode er renterne også steget, og den kombination kan desværre ikke undgå at påvirke det kortsigtede afkast.

I Industriens Pension har vi dog meget spredte investeringer, og det gør os mindre sårbare over for udviklingen på aktiemarkedet.  De spredte investeringer i f.eks. ejendomme, infrastruktur og forskellige typer obligationer er med til at sikre meget stærke langsigtede resultater, men ingen kan undgå udsving, når markederne er urolige.”

Men skal vi så forvente et lavt afkast i år og de kommende år med de nye urolige tider?

”Det er umuligt at forudsige markedernes kortsigtede gang præcist og komme med et præcist bud på afkastet det enkelte år. Overordnet tror jeg, at alle opsparere og investorer må indstille sig på, at afkastet ikke kan blive lige så imponerende i de kommende år, som det har været i det seneste årti.

I Industriens Pension har vi i de seneste 10 år leveret et gennemsnitligt afkast hvert år på 9,5 procent. Det er blandt de absolut højeste afkast i branchen, og det er virkelig noget, der har stor betydning for opsparingen. 

I det kommende årti venter de fleste, at markederne som helhed vil have lidt mindre fart på. Det kan ikke undgå at smitte af på afkastet for både pensionsselskaber og andre investorer. Når renterne stiger, som de fleste venter det over en årrække, vil det i en periode gå ud over afkastet på obligationer og formentlig også aktier. 

Når det så er sagt, vil jeg gerne fastslå, at vi har alle forudsætninger for fortsat at ligge i toppen af branchen i de kommende ti år.”

Hvad er årsagen til, at aktiemarkederne pludselig faldt i slutningen af januar?

Markedet er blevet mere uroligt, fordi mange investorer er blevet nervøse for, om den amerikanske centralbank vil stramme pengepolitikken og hæve renterne mere end hidtil ventet. Flere rentestigninger end ventet kan blive nødvendige for at hindre, at inflationen stiger mere, end hvad godt er. 

Forventningen til stigende renter har dels fået obligationskurserne til at falde, dels fået en del investorer til at søge væk fra aktiemarkedet. 

Men det er væsentligt at understrege, at det er naturligt, at aktiemarkedet svinger op og ned i perioder, og faldet i slutningen af januar og begyndelsen af februar kommer efter en meget lang periode med høje og stabile afkast fra aktier. 

Samtidig skyldes de gode resultater gennem mange år i Industriens Pension som sagt ikke blot børsnoterede aktier, men også en lang række andre typer investeringer.

Forventer du, at uroen på aktiemarkedet vil fortsætte den kommende tid?

”Jeg tror, at vi må indstille os på mere urolige markeder, end vi har været vant til de seneste år. Derfor kan der også godt komme lidt større udsving i de enkelte måneder, og det gælder som sagt for alle investorer, at de gennemsnitlige afkast formentlig ikke kan fortsætte helt på samme niveau.

Men med den meget store spredning af vores investeringer er vi rigtig godt stillet i forhold til at kunne klare os godt i vidt forskellige scenarier. Som eksempel kan jeg fremhæve, at vi i Industriens Pension har meget store investeringer i infrastruktur, der gennem mange år har skabt rigtig gode tocifrede årlige afkast. 

Vi investerer i fremtidens vækst, men i de korte perioder hvor væksten for alvor har det svært, vil det påvirke alle investorer, inkl. Industriens Pension.”

Se dit afkast

Industriens Pension har ud over aktier også betydelige investeringer i eksempelvis infrastruktur, ejendomme, vindmøller, obligationer og mange andre typer aktiver. 

Se dit afkast på Min side.

Foto: Henrik Sørensen