Trap ned med seniorfridage

Med den nye overenskomst for industrien har du fået ret til at trappe lidt ned, inden du går på pension.

Du har ret til at holde seniorfridage i de sidste fem år, inden du når folkepensionsalderen.

Det er helt op til dig, om du vil benytte dig af denne rettighed. Hvis du vil holde nogle seniorfridage, skal du hvert år inden 1. april aftale det med din arbejdsgiver. Medlemmer under Fødevareindustriens overenskomster skal give besked inden 8. december.

Seniorfridagene kan du betale med din Fritvalgs Lønkonto.

Køb seniorfridage for din pension

Du kan også vælge at betale mindre til pension. Du kan enten bruge pensionsindbetalingen til at købe nogle seniorfridage, eller du kan aftale en fast nedsættelse af arbejdstiden og få udbetalt en del af pensionsindbetalingen som løn.

Vælger du at sætte indbetalingen til pension ned, beholder du dine forsikringer, men du sparer mindre op. Derfor vil du også få mindre udbetalt fra Industriens Pension, når du går på pension.

Du skal være opmærksom på, at hvis du arbejder på nedsat tid de sidste 3 år inden folkepensionsalderen, optjener du ikke den fulde skattefrie efterlønspræmie.

Se hvad det betyder for dig

Hvis du er fyldt 59 år, kan du logge ind på Min Side med NemID og under ‘Seniorordning’ se, hvor meget mindre du får udbetalt i pension, hvis du sætter indbetalingen til pension ned de sidste fem år, inden du kan få folkepension.

Du kan også ringe til Industriens Pension og få at vide, hvad seniorordningen betyder for dig.