Industriens Pension flot igennem første halvår

Aktiv investeringsstrategi sikrer merafkast på 1,5 mia. kroner, mens højere beskæftigelse i industrien giver medlemsfremgang og højere indbetalinger.

Meget er gået i den rigtige retning for Industriens Pension i første halvår af 2015. Der var medlemsfremgang, indbetalingerne var hele 241 mio. kr. højere end i samme periode sidste år, og trods turbulens på finansmarkederne i 2. kvartal er der samlet skabt et afkast på 5,8 % (før skat).

”Vi er tilfredse med udviklingen efter første halvår og forventer de samlede indbetalinger vil lande på ca. 7 mia. kr. i 2015. Investeringsafkast blev 7,4 mia. kr., hvilket viser, at vi har en værdiskabende investeringsstrategi, der tilpasser sig udsvingene på finansmarkederne.  Det er også kommet medlemmerne til gode i form af afkast på op til 7,6 % i markedsrenteproduktet,” siger adm. direktør Laila Mortensen.

Aktiv investeringsstrategi gav 1,5 mia. kroner ekstra

I løbet af første halvår er beholdningen af aktier blevet reduceret på baggrund af de kraftige stigninger i begyndelsen af året og som følge af afmatningen i verdensøkonomien. Denne justering har sammen med en hensigtsmæssig udvælgelse af aktier og obligationer medført, at investeringsafkastet blev 1,1 procentpoint bedre end markedsudviklingen generelt.

”Den aktive investeringsstrategi har skabt en merværdi på over 1,5 mia. kr. efter omkostninger i 1. halvår. Investeringer i unoterede aktier, infrastruktur og ejendomme har ligeledes fortsat den positive udvikling, så det er vi tilfredse med,” siger Laila Mortensen.

Inden for ejendomme og vedvarende energi er Industriens Pension direkte investor i flere store projekter. Det er bl.a. byggeriet af Axel Towers på den tidligere Scala-grund over for Tivolis hovedindgang, samt Nordsø havvindmølleparkerne Butendiek og Gode Wind II.

Fald i administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne er i 1. halvår påvirket af en større momsrefusion. Det sker efter Industriens Pension har fået medhold i, at selskabet var berettiget til momsfritagelse i forbindelse med tidligere ydelser købt af ATP Pensionsservice.

Disse penge vil blive ført tilbage til medlemmerne og komme dem direkte til gode i form af lavere administrationsomkostninger.

  • Det samlede antal medlemmer efter 1. halvår er godt 397.000 mod knap 393.000 i 2014.
  • Indbetalingerne for 1. halvår udgjorde 3.872 mia. kr. efter arbejdsmarkedsbidrag mod 3.631 mia. kr. i 1. halvår 2014.
  • De samlede investeringer udgør godt 136 mia. kr.
  • Samlet afkast i første halvår er på 7,4 mia. kr. før skat, hvilket svarer til 5,8 %.
  • Det samlede afkast for medlemmer i markedsrente udgjorde 6,6 % i 1. halvår 2015, mod 6,2 % i 1. halvår 2014.
  • Administrationsomkostningerne er faldet og udgør efter første halvår 128 kr. pr. medlem.
  • Forsikringen ved tab af erhvervsevne og ved visse kritiske sygdomme er blevet forbedret.
  • Ny undersøgelse viser, at 77 % af medlemmerne i Industriens Pension vil anbefale deres pensionsselskab. Det placerer Industriens Pension helt i top. Resultatet skyldes især tilfredshed med opsparingsvækst og information.