Hvad betyder aktie-uroen for dig?

De seneste uger har været præget af uro på aktiemarkederne. Der har været dage med større fald, hvilket efterfølgende er blevet fulgt op af stigninger. Afkastene har dog overvejende været nedadgående.

Medlemmer i Industriens Pension sparer op i markedsrente. Det betyder, at afkastet følger udviklingen på finansmarkederne og påvirker størrelsen af din opsparing. Hvor meget afhænger af din alder og dermed din investeringsprofil og størrelsen på opsparingen.

”Det er aldrig sjovt at se værdien af ens pension blive mindre i en periode. Men uroen på aktiemarkedet er ikke overraskende og kommer efter flere års optur. Derfor er det vigtigt at huske på, at pensionsopsparing er langsigtet, og at perioder med negativt afkast ikke kan undgås.  Vi sørger samtidig for, at jo tættere på pensionstidspunktet du er, jo lavere risiko har du,” siger Laila Mortensen, adm. direktør, Industriens Pension. 

Ejendomme og vindmøller

Industriens Pension har en forsigtig investeringsstrategi og har bl.a. reduceret i antallet af aktier i løbet af 2015. Det er gjort i forventningen om, at der ville komme et større aktiefald. At det har været en god beslutning, kan ses ved, at Industriens Pension efter første halvår ligger i toppen blandt pensionsselskaberne.

”Vi arbejder hver dag ihærdigt med at tilpasse investeringerne, så medlemmerne får de bedste afkast. Udover aktier og obligationer, investerer vi fx også i ejendomme og vindmøller,” siger Laila Mortensen. 

Log ind på Min side og følg dit afkast. 

Læs om halvårsregnskabet