Produkter

Opsparing, sundhedsordning og fondsadministration

Industriens Pension tilbyder medlemmerne en pensionsordning, der består af opsparing til pension og forsikringer.

Udover pensionsordningen tilbyder Industriens Pension en sundhedsordning til arbejdsgivere, der ønsker at give deres medarbejdere forskellige forebyggende behandlingstilbud.

Industriens Pension Service administrerer en række fonde, der er etableret af arbejdsmarkedets parter. Bl.a. Industriens Barselsfond og fonde, der yder støtte til uddannelse af medarbejdere.