Produkter

Opsparing, sundhedsordning og fondsadministration

Industriens Pension tilbyder medlemmerne en pensionsordning, der består af opsparing til pension og forsikringer.

Udover pensionsordningen tilbyder Industriens Pension en sundhedsordning til arbejdsgivere, der ønsker at give deres medarbejdere forskellige forebyggende behandlingstilbud.

Industriens Pension Service administrerer en række fonde, der er etableret af arbejdsmarkedets parter. Bl.a. Industriens Barselsfond og fonde, der yder støtte til uddannelse af medarbejdere.

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo