Fritvalgs Lønkonto på Industriens Overenskomst

Hvis du er ansat i industrien, har du en Fritvalgs Lønkonto gennem din overenskomst. Du bestemmer selv, hvad du vil bruge din Fritvalgs Lønkonto til.

Hvor meget går der ind på Fritvalgs Lønkonto?

Din arbejdsgiver betaler hver måned en del af din løn til din Fritvalgs Lønkonto.
Indbetalingen er 6 % i 2022.

Hvad vil du bruge pengene til?

Du kan vælge at bruge pengene til

  • ekstra pension
  • ekstra løn ved feriefridage
  • seniorfridage
  • børneomsorgsdage.

Hvis du vælger ekstra pension

Vi sætter som udgangspunkt pengene ind på din ratepension, men du kan godt vælge en anden type pension. Log ind på Min side, eller ring til os.

Beregn den ekstra pension

Min side kan du regne på, hvad det kan betyde for din pension, hvis du bruger alle eller blot en del af dine fritvalgspenge til pension. 

Giv din arbejdsgiver besked inden den 1. august

Uanset hvad du vælger at bruge pengene til, skal du give din arbejdsgiver besked hvert år inden den 1. august.

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo