Personlige oplysninger

Når du er medlem hos Industriens Pension, bruger vi personlige oplysninger om dig for at kunne administrere din pensionsordning. Vi har tavshedspligt og behandler alle oplysninger fortroligt og efter de regler, der er i lovgivningen.

Hvor får vi oplysninger fra?

Vi får dit cpr-nummer, når din arbejdsgiver begynder at indbetale pensionsbidrag for dig. Herefter bliver du oprettet som medlem hos os. I den forbindelse indhenter vi oplysninger fra CPR om dit navn og din adresse. Vi får løbende besked, hvis der sker ændringer i disse oplysninger.

Hvis du søger om udbetaling fra forsikringerne ved visse kritiske sygdomme eller tab af erhvervsevne, får vi oplysninger om dit helbred, fx fra offentlige myndigheder, egen læge, speciallæger og andre pensionsinstitutter, hvis du har godkendt det skriftligt. Ansøgninger om udbetaling ved visse kritiske sygdomme og tab af erhvervsevne indeholder samtykkeerklæringer, som du skal underskrive.

Hvem giver vi oplysninger til?

Vi videregiver oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt i forhold til administration, vejledning, sagsbehandling og opfyldelse af aftaler med dig. Når vi giver oplysninger videre, sker det altid i overensstemmelse med gældende lovgivning, og de forskellige modtagere har alle tavshedspligt.

Modtagere af oplysninger kan for eksempel være NemKonto, PensionsInfo, Nets, SKAT, offentlige myndigheder og selskaber. Desuden registrerer vi din aktivitet, når du logger ind på industrienspension.dk for at kunne føre statistik over brugen af siderne.

Dine rettigheder

Du kan til en hver tid få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig. Desuden har du ret til at få at vide, hvad vi bruger oplysningerne til. Du har krav på at få fejl rettet, hvis vi har forkerte oplysninger om dig.

Er du utilfreds med Industriens Pensions behandling af personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København