Industriens Pension og Nordea Asset Management investerer stort beløb i nordiske vækstvirksomheder

Industriens Pension har netop indgået en aftale med Nordea Asset Management om investeringer i nordiske vækstvirksomheder gennem en ny kreditfond, der kommer til at bidrage med kapital for et betydeligt milliardbeløb.

Lene Boserup, senior porteføljemanager i Industriens Pension og Anders Madsen, Managing Director, Northern Europe hos Nodea Asset Management. Foto: Industriens Pension/Büro JantzenEn ny finansieringskilde er på vej til et betydeligt antal mellemstore nordiske virksomheder, der har brug for kapital for at udnytte selskabernes vækstpotentiale. 

Det er konsekvensen af en aftale mellem Nordea Asset Management og Industriens Pension om investeringer i en nyetableret lånefond, ’Nordea Nordic Senior Loans Fund’, der yder lån til primært kapitalfondsejede virksomheder fra de nordiske lande.

Det er Nordea Asset Management, der etablerer den nye kreditfond under et partnerskab med Nordea Bank. Nordea har selv alle lån til virksomheder, som lånefonden investerer i, på bankens balance.

Fond på 3,5 mia. kr.
Industriens Pension er såkaldt første-investor i den nye fond, og pensionsselskabet investerer et større trecifret millionbeløb i fonden. Samtidig ventes der flere andre investorer, så fonden i alt forventes at yde kredit for ca. 3,5 mia. kr. i første omgang. Et tal, der i senere investeringsrunder er planlagt til at vokse sig endnu større.

”Vi er rigtig glade for investeringen, som vi forventer vil give et solidt og attraktivt afkast til en relativ lav risiko. Samtidig kan vi lide fondens profil med fokus på stabilt voksende nordiske virksomheder, der har brug for kapital for at udvikle sig yderligere. Hermed bidrager investeringen også positivt til erhvervslivet i Danmark og vores nabolande,” siger Lene Boserup, senior porteføljemanager i Industriens Pension.

Bidrager til spredning af risikoen
Hun henviser desuden til, at investeringen passer godt til Industriens Pensions investeringsstrategi, der har stor fokus på risikospredning og bl.a. forskellige typer kreditaktiver, der ikke blot dækker børsnoterede obligationer. I alt har Industriens Pension investeringer for over 15 mia. kr. i unoteret kredit, som nu også kommer til at indbefatte den nye kreditinvestering hos Nordea Asset Management. Det er en aktivklasse, der over en længere årrække har leveret solide afkast og samtidig medvirket til at sprede den samlede investeringsrisiko. 

Den nye fond fokuserer på kredit til stabile, mellemstore virksomheder, der er et segment, som Nordea i mange år har haft en næsten ikke eksisterende tabshistorik inden for. I Nordea Asset Management glæder man sig over forløbet med Industriens Pension og opstarten af Nordea Nordic Senior Loans til kapitalfondsejede virksomheder fra de nordiske lande. 

”Vi ser meget frem til at påbegynde investeringsprogrammet og skabe merafkast for medlemmerne i Industriens Pension samt for andre ligesindede investorer. Vi har sat stor pris på samarbejdet omkring etableringen af fonden, som udvider vores værditilbud indenfor Private Credit”, siger Anders Madsen, Managing Director, Northern Europe hos Nordea Asset Management.

Lea Vaisalo, Head of Private Markets hos Nordea Asset Management tilføjer: 

”Det nordiske kreditmarked er strukturelt attraktivt, men svært at tilgå. Gennem et stærkt samarbejde med Nordea Bank har vi skabt mulighed for en ny finansieringskilde til gavn for både virksomheder og investorer”.