Industriens Pension køber en del af finsk fjernvarmeselskab

Industriens Pension og kapitalforvalteren abrdn køber sammen ca. halvdelen af det finske fjernvarme- og elektricitetsdistributionsselskab Etelä-Savon Energia (ESE).
Det finske fjernvarmeselskab Etelä-Savon Energia (ESE) producerer fjernvarme til både private husholdninger og virksomheder samt offentlige kunder. Foto: Industriens Pension.

Industriens Pension udbygger nu porteføljen af energiinfrastruktur med en ny investering i fjernvarme og eldistribution i Finland.

Det sker via et køb af en betydelig del af det finske fjernvarme- og eldistributionsselskab Etelä-Savon Energia (ESE), der er baseret på ikke-fossil energiproduktion og bl.a. bruger affaldsprodukter fra skovindustrien til at producere fjernvarme.

Investeringen foretages sammen med den globalt orienterede kapitalforvalter abrdn, der i alt har 3.200 mia. kr. under forvaltning. Sælger er den finske kommune, Mikkeli, der fortsat ejer ca. halvdelen af selskabet.

”Det er en investering, som forventeligt både vil kunne levere et attraktivt risikojusteret afkast, og som støtter op om ikke-fossil kritisk energiinfrastruktur. Fjernvarme baseret på organisk affald fra skovindustrien er en fornuftig og klimavenlig måde at producere energi på. Samtidig er det en investering, der passer rigtig godt til vores portefølje,” siger Head of Real Assets i Industriens Pension, Jan Østergaard.

Stor portefølje af infrastruktur
Investeringen bliver nu en del af Industriens Pensions betydelige portefølje af infrastruktur, der i alt aktuelt udgør 28,6 mia. kr. og fordeler sig på en række vidt forskellige områder. Porteføljen indeholder bl.a. vedvarende energi, forsyningsaktiver, digital infrastruktur, transportinfrastruktur og investeringer i social infrastruktur.

Jan Østergaard beskriver købet af en del af ESE som ”en investering i kritisk infrastruktur med lav pris- og volumenusikkerhed, inflationsbeskyttelse og lav afhængighed af de økonomiske konjunkturer.”

Fjernvarme til både private og offentlige kunder
ESEs forretning er produktion, salg og distribution af fjernvarme og elektricitet. Selskabet er beliggende i den finske kommune Mikkeli, der ligger ca. 200 km nordøst for Helsinki. Fjernvarmen udgør størstedelen af omsætningen (ca. 80 %), og ESE leverer fjernvarme til både private husholdninger (lejlighedsbyggerier og huse), offentlige kunder (fx hospitaler og kommunale bygninger) og private virksomheder.

Derudover udgør eldistribution et væsentligt forretningsområde, og ESE ejer bl.a. et ca. 1.000 km eldistributionsnetværk i Mikkeli Kommune og omegn.

“Vi ser meget frem til at arbejde tæt sammen med Mikkeli Kommune og støtte ESE’s forretning og vækst, så virksomheden fortsat kan levere pålidelig og konkurrencedygtig ikke-fossil energi til lokalområdet i og omkring Mikkeli,” siger Roger Pim, Senior Investment Director i abrdn.

Investeringssummen er ikke offentlig, men Industriens Pensions andel udgør et betydeligt trecifret millionbeløb.