Industriens Pension indfører nyt klimafokuseret benchmark for udenlandske aktier

Som led i planerne om at sænke klimaaftrykket fra investeringerne indfører Industriens Pension nu et nyt klimarelateret benchmark, der delvist sætter retningen for de udenlandske aktier.

Morten Rask Nymark, afdelingschef for aktier i Industriens Pension. Foto: Büro Jantzen/Industriens PensionNår investeringsfolkene bag Industriens Pensions udenlandske aktier fremover skal måle deres præstationer, kommer de i høj grad til at blive vurderet i forhold til et helt nyt globalt klimarelateret aktieindeks. Det nye aktie-benchmark har bl.a. fokus på selskabernes klimaomstilling, og det kommer i praksis til at have betydelig indflydelse på Industriens Pensions investeringer i udenlandske aktier.

Industriens Pension har aktuelt udenlandske børsnoterede aktier for knap 60 mia. kr. Disse investeringer vil fremover blive målt delvist op mod de nyetablerede MSCI Climate Action Indexes og delvist som hidtil op mod det helt brede indeks for globale aktier, MSCI ACWI. 

Ved delvist at indføre et klimarelateret benchmark, der bl.a. fokuserer på selskabernes omstillingsproces, tilskynder Industriens Pension de enkelte forvaltere til at fokusere endnu mere på selskabernes transition og CO2-udslip. Det benchmark, der måles op imod, fungerer nemlig i praksis typisk som en slags ramme for investeringerne.

”Det nye benchmark passer rigtig godt til vores ønsker om ikke blot at gå efter investeringer i sektorer med lav CO2-udledning, men også fokusere på den vanskelige omstilling for selskaber med højere udledning. Dermed kan man bidrage til en reel reduktion af drivhusgasudledningen samtidig med, at der er fuld fokus på at skabe gode afkast,” siger aktiechef i Industriens Pension, Morten Rask Nymark.

En fornyelse af traditionelle ’klima-indeks’
Historisk set har de fleste traditionelle aktieindeks med klimaprofiler fokuseret på selskaber og sektorer med den laveste CO2-udledning. De nye MSCI Climate Action Indexes er baseret på både de enkelte selskabers nuværende CO2-emissioner samt deres mål og forpligtelser til fremover at reducere emissioner.

"Investorer navigerer i et stadig mere kompliceret landskab, når det kommer til at træffe investeringsbeslutninger, der både skaber bæredygtig værdi og beskytter afkastet. Vi er stolte af at se vores innovative værktøjer og løsninger blive anvendt til at hjælpe med at bygge bro mellem disse to mål,” siger Axel Kilian, Managing Director, EMEA Client Coverage hos MSCI.

I Industriens Pension fastslår Morten Rask Nymark, at et benchmark i praksis ofte fungerer som det investeringsunivers, som porteføljeforvalterne tager udgangspunkt i, når de investerer. Det skyldes bl.a., at der vil være en performancerisiko ved at udvælge selskaber, der falder langt uden for benchmark. 

Væsentlig rolle i plan for CO2-reduktioner
Anvendelsen af MSCI Climate Action Indexes som overordnet benchmark vil sætte rammen for den løbende vurdering af både forvalternes afkastmæssige præstation og af udviklingen i CO2-reduktion fra investeringerne. Indekset og den løbende evaluering får dermed en væsentlig rolle i forhold til Industriens Pensions samlede plan om sænke klimaaftrykket fra investeringerne.

Som medlem af det globale investornetværk Net Zero Asset Owner Alliance har Industriens Pension allerede formelt forpligtet sig til, at den samlede investeringsportefølje skal blive CO2-neutral senest i 2050.
 
Fakta: MSCI Climate Action Indexes

MSCI Climate Action Indexes er en ny gruppe af aktieindeks, som er lavet til investorer, der har fokus på transitionen og CO2-reduktion i virksomhederne frem for udelukkende at fokusere på sektorer med lavt CO2-udslip.

MSCI Climate Action Indexes medtager både de selskaber med lavest CO2-udledning inden for hver sektor samt de selskaber, der kan dokumentere en betydelig gradvis omstilling og fortsat har en troværdig fremadrettet omstillingsplan. 

Der er lidt færre selskaber i de forskellige MSCI Climate Action Indexes end i de helt brede MSCI-indeks, da selskaber med højt CO2-aftryk og uden troværdige omstillingsplaner fravælges fra MSCI Climate Action.

Industriens Pension vil fremover udelukkende bruge MSCI Climate Action Indexes, som dækker over en gruppe af forskellige indeks, som benchmark i tre af selskabets store aktiemandater inden for udenlandske aktier. Derudover vil selskabet i den samlede vurdering af præstationerne for den børsnoterede udenlandske aktieportefølje på knap 60 mia. kr. bruge et benchmark bestående af 25 procent MSCI Climate Action Indexes og 75 procent MSCI ACWI.