Nu får lærlinge allerede som 18-årige fuld pensionsopsparing

Nye regler betyder, at alle lærlinge på industriens område nu allerede som 18-årige bliver omfattet af den fulde pensionspakke i Industriens Pension med løbende indbetalinger på 12 procent af lønnen. Den tidlige opsparing kan løfte opsparingen markant i sidste ende.

Alle lærlinge og elever på industriens område, der er dækket af en overenskomst, kommer fremover til at nyde godt af fuld pensionsindbetaling allerede som 18-årige. De bliver nemlig nu fuldt omfattet af den almindelige pensionsordning, og det er blot den seneste af en lang række forbedringer for lærlinge, der gradvist er sikret via industriens overenskomster.

”Vi er meget tilfredse med, at lærlinge på industriens område nu allerede som 18-årige bliver en del af den almindelige, solide pensionsordning i Industriens Pension. Det er den seneste justering af en række gradvise forbedringer for lærlinge og unge, der er kommet igennem de seneste overenskomster,” siger Mads Andersen, formand for 3F Industri, næstformand i CO-industri og bestyrelsesformand for Industriens Pension.

Stor effekt for opsparingen

Han henviser til, at de tidlige opsparingsår er væsentlige at få med, da selv små indbetalinger kan få betydelig effekt i sidste ende pga. mange års afkast.

Hvis man sammenligner de nye vilkår med situationen før industriens overenskomst fra 2020, vil de ekstra indbetalinger fra en 18- og 19-årig lærling resultere i en forventet ekstra opsparing på over 135.000 kr. på pensionstidspunktet, viser beregninger fra Industriens Pension.

Forbedringer i flere overenskomster

Allerede med industriens overenskomst i 2020 blev 18- og 19-årige lærlinge sikret pensionsindbetalinger 6 procent af lønnen. Samtidig betalte arbejdsgiveren for en række forsikringer. Men fra denne måned er alle overenskomstomfattede lærlinge sikret den fulde pakke med indbetalinger på 12 procent af lønnen.

Før overenskomsten i 2020 begyndte lærlinge først at spare op som 20-årige, og hvis vi skruer tiden tilbage til før overenskomsten fra 2017, blev indbetalingerne til pension som udgangspunkt først skudt i gang, når man var færdigudlært.

Sikret med 2020-overenskomsten

Overenskomstparterne aftalte allerede i 2020, at de 18-/19-årige lærlinge skulle overgå til den almindelige pensionsordning, når Folketinget besluttede at give adgang til refusion for arbejdsgivers pensionsbidrag til lærlingen/eleven under skoleophold via de såkaldte AUB-midler. Det er dog først for nylig, at Folketinget har fulgt op og ændret reglerne, så de nye vilkår nu kan træde i kraft.

Fakta: Pensionsopsparing for lærlinge

De nye vilkår for 18- og 19-årige lærlinge fuldender de forbedringer, der blev aftalt allerede i 2020. Dengang blev det besluttet, at lærlinge skulle omfattes af en overgangsordning, indtil Folketinget besluttede at give adgang til refusion for arbejdsgivers pensionsbidrag til lærlingen/eleven under skoleophold via de såkaldte AUB-midler. Det er dog først for nylig, at Folketinget har givet denne mulighed, og lærlingene bliver nu en del af den almindelige pensionsordning og er sikret indbetalinger på 12 procent af lønnen.

I forhold til situationen før overenskomstforbedringerne i 2020 betyder de nye vilkår, at 18- og 19-årige lærlinge vil ende med en forventet ekstra opsparing på over 135.000 kr. ved pensionstidspunktet som følge af de ekstra indbetalinger. Det viser beregninger fra Industriens Pension.

Endnu mere markant bliver det, hvis man sammenligner med vilkårene før overenskomsten fra 2017 trådte i kraft. Beregninger fra Industriens Pension viser, at en lærling, der begynder opsparingen som 18-årig, vil ende med forventet over 270.000 kr. mere i pensionsopsparing som 69-årig, end hvis han eller hun først havde påbegyndt indbetalingerne som 22-årig færdigudlært lærling.