Industriens Pension vinder pris som bedste obligationsinvestor blandt europæiske pensionsselskaber

Industriens Pension er netop blevet kåret til den bedste investor i obligationer blandt pensionsselskaber over hele Europa ved den årlige prisuddeling, ’IPE European Pension Fund Awards 2023’.

Mens de fleste investorer siden begyndelsen af 2022 har haft store tab på obligationer på grund af stigende renter, er det lykkedes Industriens Pension at beskytte obligationsporteføljen. Midlerne til at begrænse tabet fra obligationer har været en kombination af en særlig inflationsafdækning og øget eksponering mod variabelt forrentede aktiver.

Sådan lyder hovedbegrundelsen i grove træk for, at Industriens Pension modtog prisen som bedste investor i obligationer blandt europæiske pensionsselskaber ved IPE European Pension Fund Awards 2023, der netop er blevet afholdt i Wien.

Pensionsbranchens svar på Oscar-uddelingen

Bag kåringen står en række eksperter og organisationen IPE (Investment & Pensions Europe), der hvert år samler institutionelle investorer fra hele Europa til uddelingen af en række priser ved IPE Conference and Awards. Prisuddelingen er blandt kapitalforvaltere og pensionsselskaber ofte blevet kaldt pensionsbranchens svar på Hollywoods Oscar-uddeling.

”Vi er virkelig glade for prisen og for anerkendelsen af vores arbejde for at beskytte obligationsporteføljen i perioder med stigende renter og inflation. Vores strategi tog tidligt højde for risikoen ved stigende inflation, og det har været en stor fordel i særligt 2021 og 2022. Obligationer er vigtige byggeklodser i alle pensionsselskabers porteføljer, og vi er naturligvis godt tilfredse med, at vores strategi på området har vist sit værd i både opgangs- og nedgangstider,” siger investeringsdirektør i Industriens Pension, Peter Lindegaard.

Obligations- og kreditinvesteringer for 77 mia. kr.

Fixed income - fordelt på en række forskellige typer obligationer og unoteret kredit - udgør aktuelt ca. 77 mia. kr. ud af Industriens Pensions samlede portefølje på 223 mia. kr. Obligationerne er fordelt på højt ratede stats- og realkreditobligationer, investment grade-obligationer, high yield-obligationer og forskellige emerging markets-obligationer.

Som led i den overordnede strategi på kreditområdet har Industriens Pension over en årrække gradvist skruet ned for de fast forrentede obligationer på det noterede kreditmarked og omvendt øget eksponeringen mod det private kreditmarked, der primært er baseret på variable renter. Netop variable renter kan sikre, at man som investor undgår kurstab i perioder, hvor renten stiger.

Stigende renter førte til tab for de fleste

Til gengæld har noterede obligationer over en bred kam oplevet betydelige kurstab - set over de seneste to år - som en naturlig følge af de kraftigt stigende renter over hele verden. I Industriens Pension lykkedes det dog at begrænse tabet fra de noterede obligationer markant via en særlig inflationsafdækning, der ændrer obligationernes renterisiko fra en nominel rente til en real rente.

Inflationsafdækningen er konstrueret på en måde, der sikrer, at Industriens Pension isoleret set tjener på afdækningen, hvis renten stiger på grund af stigende inflation. Det betyder, at det samlede tab fra obligationer i perioder med stigende renter bliver begrænset markant.

Vundet mange hovedpriser gennem årene

Gennem årene har Industriens Pension vundet en lang række af IPE’s hovedpriser, herunder fem gange prisen som Danmarks bedste pensionsselskab og yderligere fem gange prisen som Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab.

Yderligere information:
Laurits Harmer Lassen, pressechef i Industriens Pension, mobil: 29 39 66 76