Industriens Pension og Better Energy klar med ny milliardinvestering i solcelleparker

Industriens Pension og energiselskabet Better Energy er klar med endnu en stor fælles milliardinvestering i forventet 15 store solcelleparker, der skal sikre tilførsel af ny grøn energi i Danmark, Polen og Sverige. De to parter ejer i forvejen sammen 21 solcelleparker.

Industriens Pension og Better Energy udvider deres partnerskab og planlægger nye solcelleinvesteringer i Danmark, Sverige og Polen for et samlet anlægsbeløb på 6 mia. kr. 

Med udvidelsen er forventningen, at der etableres omkring 15 nye solcelleparker inden udgangen af 2024, der skal levere grøn strøm i stor skala til forbrugere og virksomheder i Nordeuropa. 

”Med den nye fælles investering bliver der sat yderligere fart på udbygningen af vedvarende energi i Danmark, Polen og Sverige. De nye parker bliver endnu et skridt på vejen til at sikre en mere uafhængig energiforsyning, og de har en rigtig god klimaeffekt pr. investeret krone. Samtidig forventer vi, at solcelleparkerne vil give fornuftige, langsigtede afkast, så det er en investering, som vi er begejstrede for af flere årsager,” siger Peter Lindegaard, investeringsdirektør i Industriens Pension.

Samlet anlægssum på 11 mia. kr.

I forvejen har Industriens Pension og Better Energy allerede investeret i 21 solcelleparker til en anlægssum på knap 5 mia. kr. Det betyder, at den samlede anlægssum for solcelleparker som parterne har investeret i, kommer op på i alt 11 mia. kr., når de yderligere forventet 15 parker er opført. Heraf kommer en del som egenkapital fra parterne, mens en del er langsigtet anlægsfinansiering.

Det eksisterende partnerskab mellem Industriens Pension og Better Energy udgør allerede i dag den største uafhængige producent af solenergi i Nordeuropa, ligesom partnerskabet står bag de største solcelleinvesteringer i Danmark.

”Vi står midt i tre kriser i Europa: en energikrise, en biodiversitetskrise og en klimakrise. For alle tre er tid den afgørende faktor for, hvilken verden vi efterlader til os selv og til dem, der kommer efter os. Al reel forandring starter med handling, og vores partnerskab med Industriens Pension er et godt eksempel på, hvordan direkte investeringer kan gøre en mærkbar forskel i den omstilling, vi står overfor,” siger Mark Augustenborg Ødum, investeringsdirektør i Better Energy.

Fremtidens energisystem skal bygges nu

Som en del af den nye aftale afsættes et trecifret millionbeløb til investeringer i lagring af strøm. Lagring af energi bliver kun vigtigere og vigtigere i takt med, at andelen af vedvarende energi vokser i vores elnet og energisystem, forklarer Peter Lindegaard fra Industriens Pension:

”Investeringen i lagring handler i bund og grund om at tage bredt ansvar for udbygningen af vedvarende energi. I den grønne energiomstilling er få ting vigtigere end fremtidens elsystem – et system vi har alle muligheder for at lykkes med, hvis vi handler klogt nu.”

Ifølge Mark Augustenborg Ødum fra Better Energy kræver omstillingen netop, at vi både tør tænke nyt og samtidig har øje for de større sammenhænge:

”Det er åbenlyst, at et elsystem baseret 100 procent på vedvarende energi vil medføre både nye udfordringer og nye muligheder –for energiproducenter og energiforbrugere. Den eneste måde, hvorpå vi kan løse udfordringerne og maksimere mulighederne, er ved at tænke nyt, arbejde sammen og se elsystemet som en helhed.” 

Massiv elproduktion fra solcelleparkerne

De kommende cirka 15 solcelleparker forventes fordelt på nye parker i Danmark, Polen og Sverige. I alt vil de solcelleparker, der etableres som følge af den nye aftale, få en kapacitet på over 1 GW. I alt forventes de to partnerskaber mellem Industriens Pension og Better Energy at eje 36 solcelleparker med en årlig kapacitet på ca. 2 GW. 

Industriens Pension og Better Energy kommer til hver især at eje 50 procent af de færdigbyggede solcelleparker, mens Better Energy står for udvikling, opførsel og drift af parkerne samt salget af energi fra parkerne.