Trods faldende finansmarkeder: Industriens Pension skruer op for udbetalingerne til pensionisterne i 2023

De finansielle markeder er faldet markant verden over i 2022, og det har også ramt danske pensionsopsparinger. Alligevel skruer Industriens Pension nu op for udbetalingerne til den altovervejende del af pensionisterne.

Faldende aktiekurser, inflation, stigende renter og krig i Europa. Medierne har været fyldt med dramatiske historier i 2022, og der er ikke noget at sige til, hvis de betydelige dyk på de finansielle markeder i år har skabt bekymring om opsparingen og udbetalingerne af pensionen.

Men Industriens Pension, hvor over 430.000 danskere har pensionsopsparing, melder nu ud, at man fra årsskiftet skruer udbetalingerne op med mellem 1 og 3 procent for den altovervejende del af pensionisterne med markedsrente.

Omkring to tredjedele af alle pensionister med markedsrente får opreguleret udbetalingerne med over 2 procent ved årsskiftet, viser nye tal fra pensionsselskabet.

”Vi er rigtig glade for, at næsten alle pensionisterne med opsparing i Industriens Pension får sat udbetalingerne en smule op næste år trods de faldende finansmarkeder. I en tid med stigende elregninger og andre udgifter for de fleste danskere er det vigtigt, at pensionisterne ikke også skal bekymre sig om faldende udbetalinger,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Særlig mekanisme gør udbetalinger robuste
I 2022 er både obligationer og aktier over en bred kam ellers faldet betydeligt i kurs pga. stigende inflation, rentestigninger og krigen i Ukraine. Samtidig udvikler pensionsopsparingen sig i takt med investeringsafkastet, hvis man har opsparingen i et såkaldt markedsrenteprodukt, som rigtig mange danskere har i dag.

Når Industriens Pension alligevel sætter udbetalingerne op for pensionister med markedsrente, så skyldes det en særlig mekanisme, der netop har til hensigt at gøre udbetalingerne mere robuste mod nedsættelser.

Mekanismen betyder bl.a., at udbetalingerne starter en smule lavere og forventeligt stiger gradvist i løbet af udbetalingsperioden. Et negativt afkast et år bliver i første omgang reelt dækket af de fremtidige forventede stigninger. Bottom line er, at medlemmerne i udbetalingsperioden kan tåle et større negativt afkast, uden at pensionen falder. Og i langt, langt de fleste år stiger udbetalingerne. 

”I et år, som det vi lige har været igennem, kommer den særlige mekanisme, som vi kalder udjævningsmekanismen, virkelig til sin ret. Vi er naturligvis godt tilfredse med at få bekræftet, at den virker efter hensigten,” siger Laila Mortensen.

I mange år er alle nye pensionister i Industriens Pension blevet omfattet af den særlige mekanisme, og de undgår nu at få sat udbetalingerne ned. Der er dog en lille andel af pensionisterne, der har etableret en ekstra pension før 2014 uden udjævningsmekanismen, og som ikke har ønsket at vælge den til ved pensionering. I disse relativt få tilfælde kan udbetalingerne risikere at blive sat en smule ned.

Opreguleret med 23 procent i de foregående tre år
Meldingen om næste års udbetalinger kommer efter en årrække, hvor Industriens Pensions udbetalinger til pensionisterne er blevet betydeligt opreguleret år efter år. Over de tre foregående år er udbetalingerne til pensionisterne således i gennemsnit opreguleret med i alt 23 procent.

Den årlige regulering af udbetalingerne afhænger bl.a. af afkastet, ændringen i gennemsnitlig levetid og eventuelle andre ændringer af medlemmernes opsparing.