Faglærte og ufaglærte har opbygget millionpensioner

Modningen af arbejdsmarkedspensionerne betyder, at almindelige lønmodtagere i 60’erne nu i gennemsnit har halvanden million kroner i samlet pensionsopsparing.

Faglærte og ufaglærte lønmodtagere er i fuld gang med at opbygge betydelige pensionsopsparinger, der kan sikre dem en økonomisk tryg alderdom.

Det viser en opgørelse fra de to store pensionsselskaber for faglært og ufaglært arbejdskraft på det private arbejdsmarked, Industriens Pension og PensionDanmark.

Et nyt dataudtræk fra Nationalbanken viser, at selskabernes medlemmer i aldersgruppen 60-69 år ved udgangen af 2020 i gennemsnit havde omkring 1,5 mio. kr. i samlet pensionsopsparing. Tallet omfatter medlemmernes opsparing i alle pensionsselskaber.

De betragtelige opsparinger skyldes, at arbejdsmarkedspensionerne på det tidligere LO/DA-område for alvor er begyndt at slå igennem i opsparingerne. 

”De voksende pensionsformuer har enorm betydning for både den enkelte lønmodtager og hele samfundet. Vi ser nu for alvor effekten af de arbejdsmarkedspensioner, der blev indført i flere overenskomstaftaler for snart 30 år siden og efterfølgende er blevet løbende udbygget gennem overenskomsterne. Og arbejdsmarkedspensionerne vil fortsætte med at vokse betydeligt i de kommende årtier,” siger bestyrelsesformand for Industriens Pension og formand for 3F Industri, Mads Andersen.

Gradvis udbygning siden 90’erne

Arbejdsmarkedspensionerne udspringer af fælleserklæringen fra 1987, hvor arbejdsmarkedets parter og den daværende regering aftalte at øge den private opsparing og sikre større økonomisk tryghed for alderdommen på hele det organiserede arbejdsmarked. På den baggrund blev der i starten af 1990’erne indgået en række overenskomstaftaler, hvor en del af lønstigningen blev udmøntet som obligatorisk pensionsindbetaling.

Siden er bidragsprocenterne blevet hævet gennem nye aftaler til det nuværende niveau omkring 12 procent. 

De gradvist optrappede bidragsniveauer betyder, at opsparingerne vil fortsætte med at vokse over de næste mange årtier.

”Vores medlemmer høster nu for alvor frugterne af, at arbejdsmarkedspensionerne er godt på vej til at blive en fuldvoksen del af den danske model. Allerede nu har opsparingerne, takket være arbejdsmarkedets parter, nået et niveau, hvor fremtidens pensionister kan fastholde deres levestandard i en grad, så der ikke blot er penge til dagen og vejen, men også rum til at realisere nogle af de drømme, som vi alle sammen går rundt med,” siger adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.
 

Fuld fart på pensionsformuerne for faglærte og ufaglærte lønmodtagere
Gennemsnitlig pensionsopsparing fordelt på alder for medlemmer hos Industriens Pension og PensionDanmark
Aldersgruppe    Gennemsnitlig pensionsopsparing
 30 – 39  0,4 mio. kr.
 40 – 49  0,85 mio. kr.
 50 – 59  1,25 mio. kr. 
 60 – 69  1,5 mio. kr.
 70 – 79  1,0 mio. kr.
 >=80  0,5 mio. kr.
Note: Tallene omfatter også opsparing i andre pensionsselskaber, herunder ATP.  
Kilde: Industriens Pension og PensionDanmark på baggrund af Nationalbankens returstatistik.