Klimaforandringer dominerede aktivt ejerskab i 2021

Aktivt ejerskab har længe stået højt på dagsordenen i Industriens Pension, og selskabet var igen i 2021 en meget aktiv investor. Sidste år stemte Industriens Pension eksempelvis om 3.274 forslag på generalforsamlinger hos selskaber i porteføljen – heraf 420 gange imod bestyrelsen, viser selskabets nye samfundsansvarsrapport.

En styrket indsats for at nedbringe CO2-udslippet og bedre forhold for arbejdstagere. Det er to af de temaer, der især gik meget igen i Industriens Pensions dialog om ansvarlige investeringer med selskaber over hele verden i 2021. 

Som investor havde Industriens Pension 695 dialogforløb om ansvarlige investeringer med i alt 389 forskellige børsnoterede selskaber sidste år. På den måde forsøger Industriens Pension i samarbejde med andre investorer at påvirke selskaberne i en ansvarlig retning.

Tallene fremgår af Industriens Pensions samfundsansvarsrapport for 2021, hvor selskabet gør status over arbejdet med ansvarlighed.

”Aktivt ejerskab fylder rigtig meget hos os, da vi ofte i samarbejde med ligesindede investorer verden over kan få betydelig indflydelse og fx sætte mere fart på den bæredygtige udvikling i selskaberne. Ofte kan vedholdende dialogforløb med selskabernes ledelser og stemmeafgivelse på generalforsamlinger rykke bæredygtighedsdagsordenen betragteligt over tid,” siger investeringsdirektør i Industriens Pension, Peter Lindegaard. 

Mange temaer på dagsordenen
Dialogerne omhandlede mange forskellige problemstillinger, herunder problematikker om klima- og miljøforhold, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, diversitet, aflønning af topledelserne og skatteforhold.

I 2021 var det særligt klimaforandringer, der dominerede Industriens Pensions dialogforløb om ansvarlighed med selskaberne. Men også arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og god selskabsledelse fyldte en del i selskabsdialogen sidste år.

Industriens Pension havde således 252 dialogforløb om klima- og miljøforhold med selskaber i porteføljen sidste år, mens pensionsselskabet havde 70 dialogforløb om arbejdstagerrettigheder og ligestilling. 

Stemte imod ledelserne over 400 gange
Klimaforandringer er samtidig et af de emner, der dominerede de afstemninger på generalforsamlinger, hvor Industriens Pension stemte imod selskabernes ledelser sidste år. Industriens Pension, der ved årsskiftet havde investeringsaktiver for 234 mia. kr., stemte om i alt 3.274 forslag på generalforsamlinger i 2021, hvoraf man stemte imod ledelserne i selskaberne 420 gange sidste år.


Bedre arbejdsforhold og minimumsløn
Blandt de mange eksempler på det aktive ejerskab i 2021 er en dialog med detailhandelskæden Tesco, som Industriens Pension og andre investorer har opfordret til at sikre bedre arbejdsforhold og minimumsløn for deres medarbejdere. Selskabet har været lydhør over for kritikken og har nu forbedret arbejdsforholdene og ændret deres aflønningspolitik, så medarbejderne nu er sikret mindsteløn. Tiltagene har siden da løftet selskabets medarbejdertilfredshed markant.

Et andet eksempel på det aktive ejerskab sidste år er dialoger med olie- og energiselskaberne Royal Dutch Shell og Total omkring selskabernes klimastrategi. På selskabernes seneste generalforsamlinger stemte Industriens Pension imod ledelsernes egne klimastrategiplaner og stemte i stedet for mere ambitiøse klimaplaner fremsat af NGO’er. De alternative NGO-forslag blev dog ikke vedtaget trods relativ stor tilslutning. Industriens Pension og andre investorer har imidlertid siden da fulgt op på en konstruktiv dialog med selskaberne, der gradvist har rykket sig i en mere ambitiøs retning.

Se rapporten om samfundsansvar i Industriens Pension 2021 her