Industriens Pension tilslutter sig FN-støttet initiativ om ambitiøse CO2-reduktioner

Industriens Pension melder sig ind i investornetværket Net-Zero Asset Owner Alliance og forpligter sig nu til at opsætte femårige delmål for reduktion af investeringernes udledning. De løbende CO2-reduktioner skal munde ud i en CO2-neutral investeringsportefølje senest i 2050.

Med indmeldelse i det globale investornetværk Net-Zero Asset Owner Alliance tager Industriens Pension nu endnu et skridt i arbejdet med at skabe en endnu mere klimavenlig portefølje. 
Som medlem skal Industriens Pension nu opsætte femårige delmål for investeringernes CO2-reduktioner, og der skal løbende rapporteres om fremdriften. Samtidig skal den samlede investeringsportefølje blive CO2-neutral senest i 2050 og gerne tidligere.

”Vi har i forvejen i mange år haft stor fokus på investeringer i den grønne omstilling og på begrænsning af porteføljens CO2-udslip. Derfor er det også et naturligt skridt for os at formalisere arbejdet yderligere og opstille konkrete mål på kort, mellemlang og lang sigt. Som investor med aktuelt 220 mia. kr. under forvaltning kan vi naturligvis gøre en forskel via vores investeringer,” siger investeringsdirektør i Industriens Pension, Peter Lindegaard.

Samler store investorer fra hele verden

Net-Zero Asset Owner Alliance blev lanceret i 2019 og omfatter store institutionelle investorer fra hele verden, der alle har forpligtet sig til at opnå CO2-neutralitet fra investeringsporteføljerne inden 2050. 

Alliancen er bakket op af FN-programmet UNEP FI (UN Environment Programme – Finance Initiative) og PRI (Principles for Responsible Investment). Arbejdet er bundet op på Paris-aftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5°C.

Mange års fokus på vedvarende energi

Industriens Pension har i mange år haft stort fokus på at integrere ESG-forhold i alle investeringsprocesser og identificere investeringsmuligheder i den grønne omstilling. Det afspejler sig i store investeringer i bl.a. grønne virksomheder og ikke mindst vedvarende energiinfrastruktur over hele verden. 

Selskabet gik tidligt ind med store investeringer i vind- og solenergi i udviklingslande (Emerging Markets) via infrastrukturfonde, og Industriens Pension har løbende udbygget investeringerne i nye vedvarende energiprojekter i især Asien, Sydamerika og Europa. Samtidig har Industriens Pension også betydelige direkte investeringer i vedvarende energi som bl.a. vindmølleparker i Nordsøen og danske og polske solcelleparker.

Industriens Pension er i fuld gang med at gøre klar til delmål for begrænsning af CO2-udledningen fra forskellige aktivklasser. Selskabet vil senest i foråret 2023 opsætte første delmål for CO2-reduktionen frem mod 2025.