Industriens Pension opfører nyt kvalitetsbyggeri i hjertet af Roskilde

Industriens Pension, Boligselskabet Sjælland og Kuben Management har vundet et udbud om et nyt boligprojekt i historiske omgivelser i centrum af Roskilde. Boligerne får adgang til grønne gårdrum, og det arkitektoniske udtryk er tilpasset de historiske ejendomme i området.

Et nyt kvalitetsbyggeri med blandede boligtyper og høje arkitektoniske ambitioner er på vej til at erstatte den nuværende parkeringsplads på Sortebrødre Plads i hjertet af Roskilde. Industriens Pension, Boligselskabet Sjælland og Kuben Management har vundet et udbud om udvikling af området og vil i de kommende år investere et betydeligt trecifret millionbeløb i et nyt boligprojekt.

Det nye boligprojekt får navnet ”Klosterhaverne”, der bl.a. refererer til områdets historiske tilhørsforhold til Roskilde Kloster. Byggeriet kommer til at bestå af 98 boliger, der opføres i 2½ til 3½ etager og får facader i røde mursten med markante fuger, saddeltage i rød tegl og skrå taghældninger. 

Bygningerne får et alsidigt arkitektonisk udtryk, der er tilpasset, så de kommer til at flette naturligt ind i det eksisterende historiske miljø i centrum af Roskilde.

”Sortebrødre Plads går nu fra at være kendt som byens parkeringsplads til at blive en ny attraktiv bydel. Der er nu plads til bilerne i parkeringshuset. Det betyder, at vi nu kan skabe et nyt område, der forbinder handel, byliv og kultur. Det kommer til at betyde mere liv og aktivitet døgnet rundt til glæde for butikkerne og ikke mindst dem, der kommer til at bo i det nye byggeri,” siger Roskildes borgmester, Tomas Breddam.

Varieret udtryk og arkitektonisk kvalitet

Den nye bebyggelse, der er tegnet af Cornelius Vöge Atelier for Arkitektur og Gründl Haahr Arkitekter, bliver fordelt på 68 lejeboliger, 30 almene boliger samt café og detailhandel. Kommunen har længe ønsket en bedre anvendelse af grunden i den helt centrale del af Roskilde by tæt på stationen og de mange flotte historiske ejendomme i og omkring hovedgaden, Algade. 

”Bebyggelsens varierede udtryk, arkitektoniske kvalitet og beliggenhed i de historiske omgivelser gør, at vi om nogle år kan udbyde nogle meget attraktive lejeboliger. Vi er glade for at bidrage til udviklingen af det centrale område med et rigtig godt projekt, der giver stor værdi for både borgerne i Roskilde Kommune og medlemmerne i Industriens Pension,” siger ejendomschef i Industriens Pension, Søren Tang Kristensen.

Bæredygtighedscertificeret med DGNB Guld

Industriens Pension udvikler bebyggelsen i samarbejde med Kuben Management, der er projektudvikler, og arkitektfirmaerne Cornelius Vöge og Gründl Haahr. Det forventes, at det nye byggeri bliver bæredygtighedscertificeret med DGNB Guld, der betyder, at byggeriet skal leve op til høje krav for bl.a. miljømæssig bæredygtighed.

”Udviklingen af Klosterhaverne er sket i et tæt samarbejde mellem mange parter, som alle er drevet af at skabe et bygget miljø, hvor mennesker kan trives og lykkes. Den fælles ambition har under hele udviklingsforløbet været at sammentænke økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed fra den spæde idé til det færdige byggeri,” siger Ulf Christensen, adm. direktør i Kuben Management. 

Attraktive almene boliger

De nye ejendomme vil få forskellige udformninger og forskudte placeringer, og der vil være fokus på mange særlige detaljer i murværk og facaden, der varierer bebyggelsen. 

Det forventes, at byggeriet påbegyndes i midten af 2023 og står færdigt i slutningen af 2024. De almene boliger, der opføres i en delegeret bygherremodel, sælges til Boligselskabet Sjælland, når boligerne er færdigopførte.

”Jeg vil gerne kvittere for et rigtigt godt samarbejde om udvikling af projektet, og jeg glæder mig til at se det færdige resultat, fordi der er lagt mange kræfter i at udvikle det, og ikke mindst at tilbyde vores beboere et unikt byggeri, der passer til den unikke placering”,” siger direktør i Boligselskabet Sjælland, Bo Jørgensen.
Investeringssummen er ikke offentlig, men der er tale om et betydeligt trecifret millionbeløb.
 

Faktaboks: Klosterhaverne

  • Bygges på Sortebrødre Plads i Roskildes centrum.
  • Samlet bygningsareal 10.824 m2 inkl. p-kælder.
  • 98 etageboliger og rækkehuse, heraf 30 almene boliger.
  • 1.476 m2 erhverv til retail og café.
  • 64 parkeringspladser.
  • Ejendommen forventes bæredygtighedscertificeret med DGNB Guld.