Industriens Pension holder omkostningerne i bund i 2021

Omkostningerne til administration i Industriens Pension lander på blot 24 kr. om måneden i 2021. Det er igen i år blandt branchens absolut laveste.

Laila Mortensen
Adm. direktør


Ansatte i industrien og fødevareindustrien kan fortsat se frem til nogle af branchens absolut laveste omkostninger til administration i deres pensionsselskab. Med driftsomkostninger på blot 24 kr. om måneden pr. medlem i år vil Industriens Pension nemlig fastholde en position som et af sektorens absolut billigste og mest effektive selskaber.

Hermed er omkostningerne pr. medlem uændrede i forhold til 2020, og det har været en vigtig prioritering at holde prisen på administration i ro.

”Når vi holder administrationsomkostningerne nede, bliver der i sidste ende mere i pension til de ansatte i industrien. Det har vi haft meget fokus på i budgettet. Vi har samtidig prioriteret mange nye medlemsrettede initiativer, så vi kan blive ved med løbende at forbedre vores service, men vi er fortsat meget opmærksomme på, hvad det koster,” siger Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension.

Branchens laveste driftsomkostninger

Industriens Pension har ifølge flere uvildige opgørelser i mange år haft pensionsbranchens laveste administrationsomkostninger pr. medlem. Det blev igen sidste år bekræftet i Finanstilsynets opgørelse over centrale nøgletal for danske pensionsselskaber, herunder selskabernes omkostninger pr. forsikret. 

De lave omkostninger skyldes en kombination af flere forhold, herunder at der er mange medlemmer til at dele dem, en meget velfungerende IT-platform, stor omkostningsbevidsthed og kontinuerlig fokus på effektive processer i alle dele af selskabet.