Industriens Pension ansætter ny risikochef

Industriens Pension har ansat 41-årige Peter Mikael Lytje som ny chef for risikofunktionen. Han har arbejdet i mange år som chefanalytiker i Danske Bank Asset Management og Danica Pension, og han bliver nu en del af investeringsledelsen i Industriens Pension.

Som ny risikochef i Industriens Pension skal Peter Mikael Lytje lede en afdeling, der arbejder med at vurdere de risici, der er forbundet med både at investere og drive et pensionsselskab. 

Peter Mikael Lytje kommer senest fra en stilling fra risikofunktionen i Velliv, og inden da var han chefanalytiker med fokus på risikostyring i Danske Bank Asset Management. Derudover har han i 12 år frem til 2019 arbejdet som analytiker, senioranalytiker og siden chefanalytiker i Danica Pension. Her var arbejdet centreret om risikorapportering, modellering, strategisk asset allocation og myndighedsregulering.

Erfaren og analytisk stærk

Investeringsdirektør i Industriens Pension, Peter Lindegaard, glæder sig til at byde det nye medlem af investeringsledelsen velkommen, når han overtager rollen som risikochef i begyndelsen af april.
”Med Peter Mikael Lytje i spidsen for vores risikoafdeling får vi en erfaren og analytisk stærk leder, der gennem mange år har arbejdet med alverdens komplekse opgaver inden for risiko- og kapitalstyring. Jeg er sikker på, at han kan videreudvikle vores i forvejen meget effektive risikostyring – både i investeringsafdelingen og på tværs af afdelinger,” siger Peter Lindegaard.

Dækker et bredt område

Peter Mikael Lytje overtager stillingen som risikochef i Industriens Pension fra Carsten Gjede, der skifter til en stilling som økonomidirektør og en del af ledelsen i Lærernes Pension.

Risikofunktionen i Industriens Pension, som Peter Mikael Lytje kommer til at stå i spidsen for, dækker et bredt område, der bl.a. omfatter følsomhedsanalyser, risikoopgørelser og strategiske analyser.
 
Peter Mikael Lytje er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet, han har bopæl i Holte og har to børn med sin samlever. 

Yderligere information:
Laurits Harmer Lassen, pressechef i Industriens Pension, mobil: 29 39 66 76